Bakgrund

I Sverige finns ingen lag om lägsta lön. Det finns inte heller någon lag som garanterar dig betald övertid. Väldigt få av villkoren på svensk arbetsmarknad bestäms via lagstiftning.

Svenska modellen

I stället bestäms de flesta villkor i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det kallas Den svenska modellen. När vi kommit överens tecknar vi ett nytt kollektivavtal som både fack och arbetsgivare förbinder sig att följa.

Det är en framgångsrik modell eftersom varje bransch vet bäst vad som bör gälla för varje bransch – inte politikerna.

Fredsplikt och strejk

Under kollaktivavtalets giltighetstid råder fredsplikt. Det innebär att HRF som fackförbund inte kan ta ut sina medlemmar i strejk. Arbetsgivarna förbinder sig också att följa villkoren som står i kollektivavtalet.

När avtalet löper ut inleds en ny avtalsrörelse då vi ska komma överens om nya villkor i ett nytt kollektivavtal.

Drar det ut på tiden och vi inte kommer framåt i förhandlingarna har HRF möjlighet att varsla om strejk. Det är vårt främsta vapen, även om vi helst vill komma överens utan att behöva gå ut i konflikt.