Avtalsrörelse 2020

Avtalsrörelsen 2020 har startat. Här kommer viktig information att samlas.

Ändringsförslag – din möjlighet att påverka dina villkor på arbetsplatsen

Alla medlemmar i Hotell-och restaurangfacket har enligt stadgarna rätt att inkomma med så kallade ändringsförslag i kollektivavtalen. Fundera på vad du vill försöka förändra och hur du vill ha det. Vad tycker du är viktigt?

Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar.

Som medlem kan du påverka genom att skicka in ett ändringsförslag. Möjligheten att inkomma med ändringsförslag var öppen fram till den 22 november 2019.

Vad händer med ditt ändringsförslag?

Alla inkomna ändringsförslag kommer att sammanställas. Det ger en samlad bild av vad medlemmarna i förbundet vill förändra.

Förhandlingsdelegationerna, som är utsedda av förbundsstyrelsen, för respektive kollektivavtal kommer att få del av samtliga ändringsförslag och formulera Hotell-och restaurangfackets avtalskrav under december 2019 och januari 2020.

Vad händer sen?

Avtalskraven kommer sedan att lämnas över till respektive arbetsgivarorganisation. Inga namn kommer att lämnas vidare. De första förhandlingarna om nya kollektivavtal startas i februari 2020.

Avtalskraven hanteras som förbundets så kallade yrkanden, det vill säga alla medlemmars krav.

Håll dig uppdaterad

Här på avtalswebben kommer vi att uppdatera med senaste nytt om vad som händer i avtalsrörelsen.