Avtalsrörelse 2020

Avtalsrörelsen 2020 har startat. Här kommer alla viktig information att samlas.

 

Ändringsförslag – din möjlighet att påverka dina villkor på arbetsplatsen

Alla medlemmar i Hotell-och restaurangfacket har enligt stadgarna rätt att inkomma med ändringsförslag i kollektivavtalen. Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar. Du kan påverka genom att skicka in ett ändringsförslag. Fundera på vad du vill försöka förändra och hur du vill ha det istället. Möjligheten att inkomma med ändringsförslag ligger uppe på webben 2 september – 22 november 2019

Är ni flera personer som vill skriva under motionen skriver du in namn och medlemsnummer på samtliga avsändare i de angivna fälten på formuläret. Du som loggar in bär ansvaret för att samtliga personer som anges som avsändare är medvetna om att de skrivit under motionen.

Har du frågor eller behöver hjälp att formulera ditt ändringsförslag är du välkommen att kontakta din lokala avdelning.

 

Registrera ditt ändringsförslag

För att logga in i motionsregistreringen anger du ditt medlemsnummer. Fyll i formuläret enligt anvisningarna och signera sedan motionen med ditt OCR-nummer.

Uppgifter om ditt medlemsnummer och OCR-nummer finner du på mina sidor. Klicka här för att skicka in ditt ändringsförslag.

 

Vad händer med ditt ändringsförslag?

Alla inkomna ändringsförslag kommer att sammanställas. Det ger då en samlad bild av vad medlemmarna i förbundet vill förändra. Förhandlingsdelegationerna som är utsedda av förbundsstyrelsen för respektive avtal kommer att få del av samtliga ändringsförslag och formulera Hotell-och restaurangfackets avtalskrav under december och januari.

De lämnas sedan över till respektive arbetsgivarorganisation i samband med att förhandlingarna om nya kollektivavtal startas i februari 2020. Inga namn kommer att lämnas vidare. Kraven hanteras som förbundets yrkanden, det vill säga alla medlemmars krav.