Vad menas med varsel?

Varsel betyder förvarning. Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas eller stranda. När en förhandling strandar sägs det gamla avtalet upp och samtidigt kommer varsel (förvarning) om konflikt och … Läs mer

Vad menas med konflikt?

Om parterna (facket och arbetsgivarna) inte kommer överens om ett nytt kollektivavtal, och det gamla upphör att gälla, kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad: Det kallas även stridsåtgärder. På det sättet ökar trycket på arbetsgivaren att … Läs mer

Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor med … Läs mer

Hur betalas konfliktersättning ut?

HRF betalar ut konfliktersättning till berörda medlemmar via Swedbank. Har du ett konto där sätts ersättningen in automatiskt. Om du har Swedbank Önskar du få din ersättning insatt på ett annat konto på Swedbank kan du göra det via Swedbanks … Läs mer

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare. Bättre lön och villkor Kollektivavtalet garanterar dig som anställd grundläggande rättigheter och försäkringar. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension. I Sverige finns ingen lag om … Läs mer

Vad är en avtalsrörelse?

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. De brukar gälla i ett till tre år. När avtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i … Läs mer

Varför är en avtalsrörelse viktig?

I en avtalsrörelse förhandlar vi som fackförbund med arbetsgivarorganisationer om årliga löneökningar och förändringar av villkor. Det gäller allt från anställningstrygghet till regler om ledighet, schemaläggning, pension, försäkringar och arbetskläder. De regler som finns i kollektivavtalet på din arbetsplats ger … Läs mer

Vad menas med att HRF växlar yrkanden med Visita?

HRF är ett fackförbund som företräder de anställda och Visita företräder arbetsgivarna. Under en avtalsrörelse tar fackförbund och arbetsgivarorganisationen fram olika förändringar och krav som vi vill se i kollektivavtalet. Kraven kallas även yrkanden. Kraven är vilka löneförhöjningar vi vill … Läs mer

Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratas det om krav och yrkanden när parterna (fack och arbetsgivare) ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen. Oftast menas samma sak: en lista på förslag som medlemmarna vill ska införas eller tas bort från kollektivavtalet. Flera avtalsperioder Det … Läs mer

Vad är hyvling?

När anställda sägs upp måste arbetsgivare följa Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär bland annat att företaget måste förhandla med facket och följa de turordningsregler som finns i LAS. Den som anställts sist ska sägas upp först. Hyvling innebär att … Läs mer