Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Information om korttidspermittering


Arbete utöver korttidspermittering

Om du som arbetsgivare korttidspermitterat anställda och får ett utökat behov av personal kan du skicka in en ny förteckning över berörda anställda till HRF.

Där anger du i vilken ny omfattning arbetstiden reduceras, vilket också innebär att nivån på den reducerade lönen förändras. Om du vill avbryta korttidspermitteringen underrättar du HRF om detta och låter de anställda gå tillbaka till sina ordinarie sysselsättningsgrader.

Det är viktigt att följa de regler som finns runt korttidspermittering – annars riskerar du att inte beviljas permitteringsstöd från Tillväxtverket.

Grundschema på ordinarie sysselsättningsgrad

Om en anställd normalt arbetar heltid ska denne ha ett grundschema för heltid under tiden som den är korttidspermitterad. Det är för att den anställde ska veta vilka dagar och tider den är permitterad och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Övrig tid förfogar den anställde fritt över själv. Samma princip gäller för deltidsanställda.

Du som arbetsgivare kan ändra arbetstiden inom ramen för permitteringen enligt grundschemat med 24 timmars varsel. Beräkningsperioden för den reducerade arbetstiden under en permittering är en kalendermånad.

Om du behöver göra en schemaändring som ligger utanför ramen för permitteringen så gäller reglerna i kollektivavtalet om schemaändring, vilket innebär att arbetsgivaren ska samråda med berörda anställda 14 dagar innan ett schema börjar gälla. Du kan alltid fråga de anställda om de kan göra ändringar i sina schema med kortare varsel och då kan de anställda själv välja om de vill göra ändringar eller inte.

Permitteringslön för utebliven OB-ersättning

De anställda har rätt att få sin uteblivna OB-ersättning med samma nivå av lönereducering som de har på sin ordinarie lön. Om deras grundschema på den ordinarie sysselsättningsgraden omfattar tid som ger rätt till OB-ersättning ska den betalas ut även under korttidspermitteringen, men med 4 %, 6 % eller 7,5 % reducering.

När permitteringsstöd sen söks hos Tillväxtverket får OB-ersättningen som den anställde skulle ha haft om den inte omfattats av korttidspermittering räknas med i underlaget.

Sjuklön vid korttidspermittering

Om en anställd blir sjuk ska du som arbetsgivare betala 80 % av den ordinarie lönen i sjuklön för de första 14 dagarna, oavsett om den anställde är korttidspermitterad eller inte. Regeringens beslut om slopad karens från och med 11 mars innebär att den anställde själv ansöker om det hos Försäkringskassan, du som arbetsgivare ska fortfarande göra karensavdrag på den anställdes sjuklön.

Regeringen har beslutat att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden under april, maj, juni och juli. Du som arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklönen till de anställda och ersätts sen av Försäkringskassan via skattekontot. Läs mer hos Försäkringskassan.

Utökad möjlighet att korttidspermittera

Under maj, juni och juli har du som arbetsgivare möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 % av arbetstiden. Läs mer om hos Tillväxtverket.

Om ni tecknat ett avtal med HRF om korttidspermittering och behöver ändra permitteringsgraden räcker det att ni skickar in en ny förteckning över vilka anställda som omfattas samt arbetstidsminskningen för varje anställd till HRF.

Arbetsgivarintyg

Om du som arbetsgivare ska utfärda arbetsgivarintyg till en anställd som varit korttidspermitterad ska du utfärda två arbetsgivarintyg. Ett ska vara för tiden innan den anställde korttidspermitterades och det andra ska vara för den tid som den anställde varit korttidspermitterad.

Fyll i de faktiskt arbetade timmarna i arbetsgivarintyget som omfattar tiden för korttidspermitteringen, inte den tid som den anställde varit permitterad. Skriv sedan i fält 14 Övriga upplysningar att den anställde varit korttidspermitterad. Använd gärna a-kassornas kostnadsfria tjänst för att fylla i arbetsgivarintyget: arbetsgivarintyg.nu.

Tjänstepension vid korttidspermittering

Du som arbetsgivare ska fortsätta rapportera kontant utbetald bruttolön till Fora. Det gäller hela lönen som utbetalas till den anställde, även den del som ni får permitteringsstöd från staten för.

Läs mer hos Fora.

Läs mer

Mer information om hur du tecknar avtal samt säger upp avtal om korttidspermittering finns här.


Sidan uppdateras senast: 2020-06-08.