Hyvling

Hyvling innebär att arbetsgivaren erbjuder en omplacering som betyder att du får en lägre sysselsättningsgrad (färre arbetstimmar) i din anställning.

Skillnad mellan hyvling och korttidspermittering

Skillnaden mellan hyvling och korttidspermittering är att vid hyvling får du en permanent sänkning av sysselsättningsgraden (de antal timmar du är anställd på) och en motsvarande lönesänkning.

Vid korttidspermittering sänks tillfälligt antalet schemalagda timmar och du får en något reducerad lön (högst med 7,5 %). När permitteringen är över går du tillbaka till din ordinarie sysselsättningsgrad och lön.

Inget trygghetssystem vid hyvling

Vid hyvling finns inget trygghetssystem för dig som anställd. Arbetsvillkor till a-kassan och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) påverkas negativt av att få sänkt sysselsättningsgrad, alltså om arbetstiden hyvlas. Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

När anställda i stället sägs upp måste arbetsgivare följa Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär bland annat att företaget måste förhandla med facket och följa de turordningsregler som finns i LAS. Den som anställts sist ska sägas upp först. Hyvling innebär att arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar – i stället för att säga upp.

Så påverkas du vid hyvling
  • Du som tackar nej till att arbeta färre timmar riskerar att bli uppsagd – och kan då bli utan ersättning från a-kassan i upp till 45 dagar.
  • Du som väljer att gå ner i arbetstid får en minskad inkomst – och då samtidigt alla problem som det innebär.

Hyvling och korttidspermittering

HRF accepterar inte att arbetsgivare korttidspermitterar anställda och samtidigt genomför hyvlingar, alltså omplacerar anställda till lägre sysselsättningsgrad.

Om din arbetsgivare har tecknat avtal om korttidspermittering och sedan kommer till dig som anställd och erbjuder en omplacering som innebär att du får en lägre sysselsättningsgrad ska du omgående kontakta oss i HRF.

Vi säger upp avtal om korttidspermittering

Om arbetsgivare ägnar sig åt hyvling kommer vi att säga upp eventuella avtal om korttidspermittering som vi tecknat med dem. Arbetsgivaren är dessutom alltid skyldig att MBL-förhandla när de vill omplacera anställda, oavsett om det gäller hyvling eller inte.

Om arbetsgivaren har genomfört omplaceringar som innebär att arbetstiden hyvlas för de anställda, utan att ha förhandlat om det först, kan det vara ett brott mot MBL för vilket skadestånd kan utgå.

Hyvling eller uppsägning

HRF anser att det är bättre att säga upp en person helt än att minska arbetstiden för flera anställda. Vi försöker alltid förmå arbetsgivaren vid förhandlingar om att säga upp anställda i stället för att hyvla. Arbetsvillkor till a-kassan och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) påverkas negativt om arbetstid hyvlas.

Vid uppsägning är arbetsgivaren skyldig att följa turordningsreglerna i LAS, som innebär att den som är sist anställd ska sägas upp först. Den anställde har också rätt till lön under uppsägningstiden och företräde till återanställning.

Vid hyvling får den anställde minskad sysselsättningsgrad (färre arbetstimmar) och det kan ske från en dag till en annan. I de flesta kollektivavtal finns i dag regler om omställningstid, som är olika långa beroende på hur länge man varit anställd.

Arbetsgivaren behöver inte heller följa någon turordning vid hyvling, så anställningstiden har ingen betydelse för vilka som får sänkt sysselsättningsgrad.

Bakgrund

Begreppet hyvling kom till efter att Handelsanställdas Förbund drev ett ärende i Arbetsdomstolen mot en livsmedelsbutik som drog ner på timmarna i anställningskontrakten för sina anställda. De fick varken uppsägningstid eller uppsägningslön för de förlorade timmarna och man tog ingen hänsyn till anställningstiden.

Handels stämde arbetsgivaren för brott mot reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) vid uppsägning och i november 2016 kom domen från Arbetsdomstolen, som innebar att livsmedelsbutiken inte brutit mot lagen. Arbetsdomstolen menade att det var en omplacering till en tjänst med lägre sysselsättningsgrad och då gäller inte uppsägningsreglerna i LAS.

Hotell- och restaurangfacket kämpar tillsammans med de andra LO-förbunden för att få bort möjligheten att hyvla anställningar, då det bidrar till en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

Kontakt

Är du medlem och drabbad av hyvling? Kontakta din lokala avdelning omgående.


Sidan uppdaterades senast: 2020-04-06.