Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Teckna hängavtal med HRF

Vill du som arbetsgivare teckna häng-avtal med Hotell- och restaurangfacket?

Om du är arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen och vill teckna kollektivavtal kan du antingen göra det genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna hängavtal med HRF.

Så här tecknar du hängavtal med HRF
  1. Arbetsgivaren fyller i formuläret Underlag för att teckna hängavtal och mejlar det sedan till HRF:s lokala avdelning.
  2. HRF skickar ut fyra avtalsöverenskommelser och en anmälan till Fora med post som arbetsgivaren ska skriva under och skicka tillbaka till HRF, tillsammans med en kopia på en godkänd id-handling samt ett registreringsbevis från Bolagsverket.
    Det är viktigt att det är firmatecknaren som undertecknar avtalsöverenskommelserna.
  3. HRF undertecknar avtalsöverenskommelserna och skickar ett exemplar till arbetsgivaren tillsammans med anställningsbevis och en kollektivavtalsbok.
Visita hängavtal

Avtalet som du som arbetsgivare förbinder dig att följa när du tecknar häng-avtal med HRF finns nedan. Observera att giltighetstiden på avtalet är förlängd till 31 oktober 2020.