Ditt medlemskap

Facket är en förening för dig som är anställd, så kallad löntagare.

Som medlem i HRF har du tillgång till fackligt stöd och rådgivning. Du är en del av vår organisation och får flera förmåner och försäkringar.

Det är genom starka fackföreningar vi får inflytande, trygghet och bra villkor i våra anställningar.

Här kan du läsa om allt som ingår i ditt medlemskap, som facklig utbildning, medlemsförmåner och hur du gör för att engagera dig.