Blanketter

Här hittar du blanketter som du kan behöva i olika sammanhang.


Anmälan om mertid

Arbetar du deltid och vill gå upp i tid ska du anmäla det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren måste då ta hänsyn till det när hen planerar för utökning av arbetsstyrkan. Blanketten skrivs ut i två exemplar, du behåller ett och arbetsgivaren får ett.

Anmälan om mertid enligt LAS.


Medlemsavgift via autogiro

För att byta till autogiro fyller du i och skickar in den här blanketten:

Blankett autogiro.


Anmälan av arbetsplatsombud och skyddsombud

När ni har valt personer att representera er, som arbetsplatsombud eller som skyddsombud, ska ni anmäla det till er HRF-avdelning. Avdelningen informerar sedan er arbetsgivare.

Blankett: Anmälan av skyddsombud (Blanketten hittar du under material när du loggat in som medlem. Du kan även vända dig till din lokala avdelning för att få blanketten).

Blankett: Anmälan om fackligt förtroendevald

Blankett: Anmälan av arbetsplatsklubb

Blankett: Avanmälan av uppdrag


Anställningsbevis

När du börjar en ny anställning har du rätt till ett anställningsbevis. Så här bör det se ut:

Blankett anställningsavtal


Egen uppsägning

Vill du säga upp dig bör du göra det skriftligt. Du skriver som du vill, men kan använda dig av följande blankett:

Egen uppsägning


Ersättning för facklig utbildning

Blankett för dig som gått en facklig utbildning och ska ansöka om ersättning. Lämna blanketten till din avdelning:

Ersättning facklig utbildning

Anmälningsblankett för facklig utbildning

Ska du gå en facklig utbildning använder du den här blanketten:

Anmälningsblankett facklig utbildning

Anmälningsblankett för skyddsombud

Ledighetsansökan för facklig utbildning

Fyll i den här blanketten och lämna till din arbetsgivare. När hen fyllt i den skickar du den till din avdelning:

Studieledighetsansökan


Generell ledighetsansökan

Ska du söka ledigt använder du följande blankett:

Ledighetsansökan


Uppdragsredovisning

När du är på fackliga uppdrag har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Fyll i blanketten och lämna till din avdelning:

Uppdragsredovisning


Gå ur HRF

För att gå ur HRF fyller du i och skriver ut blanketten:

Begäran om utträde

Skicka sedan blanketten till:

Hotell- och restaurangfacket
Medlemsservice
Box 1143
111 81 Stockholm

Du kan även mejla oss. Läs mer här.