Bilda fackklubb

En fackklubbs uppgift är att tillsammans med arbetsgivaren utveckla arbetsplatsen och bevaka de anställdas situation.

Med en klubb på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att ha med er i vissa situationer, som när det planeras förändringar som påverkar er anställda.

Så gör ni:
  • Samla så många HRF-medlemmar som möjligt till en gemensam träff.
  • Fråga vad de vill att klubben ska göra, förändra och förbättra. Bestäm några viktiga frågor att börja med.
  • Utse vilka som ska leda klubben – en klubbstyrelse.
  • Meddela arbetsgivaren att ni ska bilda en HRF-klubb
  • Boka direkt in datum för medlemsmöten och klubbstyrelsemöten.
  • Börja smått och utöka verksamheten så småningom.
  • Försök få så många som möjligt att delta aktivt i klubbarbetet.

En arbetsgivare har aldrig rätt att kräva att få se medlemslistan eller på annat sätt ta reda på vilka som är fackligt anslutna på arbetsplatsen.

För att få hjälp och mer information om hur du bildar en fackklubb, kontakta din avdelning.