Bli arbetsplatsombud

Som förtroendevalt arbetsplatsombud har du blivit utsedd av dina arbetskamrater att representera dem i olika sammanhang.

Medlemmar på arbetsplatsen kan vända sig till dig för att diskutera fackliga frågor eller problem.

Arbetsgivaren kan också vända sig till dig för att diskutera problem eller informera om förändringar på arbetsplatsen.

Dina uppgifter är i huvudsak:
  • Att rekrytera medlemmar på din arbetsplats och kontakta alla nyanställda för att informera om HRF.
  • Vidarebefordra HRF-information till medlemmar på din arbetsplats.
  • Få dina arbetskamrater att gå HRF:s medlemsutbildningar.
  • Bevaka medlemmarnas arbetsvillkor och medbestämmande på arbetsplatsen.

Som arbetsplatsombud får du stöd av anställda och förtroendevalda i din HRF-avdelning.

Du behöver också utbildning för ditt uppdrag. Så fort du blivit vald kontaktar du din avdelning. Tillsammans gör ni sedan en plan för vilka utbildningar du behöver gå.