Bli försäkringsinformatör

Som medlem i HRF omfattas du av flera försäkringar. Många har dock en otydlig bild av vilka försäkringarna är.

Det leder ofta till missad anmälan vilket i sin tur gör att personer går miste om sina ersättningar. Här har du som försäkringsinformatör en viktig funktion att fylla.

Tack vare dig missar ingen sin försäkring

En försäkringsinformatör informerar om HRF:s försäkringar som är kopplade till kollektivavtalet. Du berättar också om de medlemsförsäkringar som ingår i medlemsavgiften och hjälper till att fylla i blanketter för drabbade när det inträffat skador.

Förklara och slussa vidare

Du behöver inte vara expert, men ska kunna slussa dina kollegor vidare när de behöver mer hjälp och information.

Självklart får du utbildning för ditt uppdrag.

Om du är intresserad av att bli försäkringsinformatör på din arbetsplats kontaktar du din lokala avdelning.


Läs mer om försäkringar och medlemsförmåner genom HRF-medlemskapet.