För dig som är medlem

Nedan följer ett urval av utbildningar som du som medlem kan gå. Kontakta din lokala avdelning för mer information.


Medlem i facket

Ger dig grundläggande kunskaper om Hotell- och restaurangfacket på din arbetsplats och om vår roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi går igenom varför vi gemensamt behöver komma överens om att inte gå med på dumpade villkor – det så kallade Löftet.

Vi pratar också om löneförhandlingar och avtalsrörelse. Hur går de till och hur kan du som medlem påverka? Hur vi får en bra arbetsmiljö? Vad säger lagen? Samt din trygghet. Försäkringar som ingår i ditt medlemskap.

Under medlemsutbildningen ges också mycket tid till diskussion och frågor utifrån deltagarnas vardag.

Målgrupp: Alla medlemmar som vill lära sig mer om hur facket fungerar.


Om samhället

Den här utbildningen ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om den globala rättvisan

Den här utbildningen ger dig inblick i hur facket arbetar med internationella frågor i olika projekt och samarbetsorgan

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om främlingsfientlighet

En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom främlingsfientlighet och allas rätt att vara olika.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om försäkringar

Du får en inblick i vilka försäkringar som finns, hur du gör om det händer något och vad du har rätt till för ersättningar.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år