FAQ Coronaviruset

Följderna av coronaviruset covid-19 väcker många frågor. Här samlar vi de vanligaste frågorna som HRF just nu får. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

HRF följer myndigheternas rekommendationer. Aktuell information från myndigheterna finns på www.krisinformation.se.

Frågor om korttidspermittering finns här.

Hittar du inte svar på din fråga? Som HRF-medlem kan du alltid kontakta din lokala avdelning för mer information.


ARBETSBRIST


Vad är en arbetsbrist?

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt om arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Just nu drabbas vår bransch av effekterna av Coronaviruset. Folk reser mindre, håller sig hemma för att minska spridningen av smitta och evenemang med mera ställs in. Detta leder till att det blir färre gäster varpå företagens ekonomiska situation relativt snabbt blir mycket dålig. Då  tvingas företagen säga upp anställda på grund av arbetsbrist.

Läs mer om vad som händer vid Uppsägning på grund av arbetsbrist.


Vad innebär det att bli varslad?

Att bli varslad är en förvarning om uppsägning. Du är inte uppsagd i och med ett varsel, utan uppsägningen är ett faktum först när du mottagit ett skriftligt besked om uppsägning.

När arbetsgivaren varslar om uppsägningar ska de förhandla med facket.ANSTÄLLNING OCH LÖN


Kan arbetsgivaren tillfälligt ge mig andra arbetsuppgifter än vad jag normalt har?

Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och som anställd har du arbetsplikt på de arbetsuppgifter som finns inom HRF:s avtalsområde. Om arbetsgivaren ska göra en varaktig omplacering av en anställd är hen skyldig att MBL-förhandla med HRF först.


Får arbetsgivaren omvandla min tillsvidareanställning eller visstidsanställning till en anställning för enstaka dagar (extra vid behov)?

Nej, om din arbetsgivare behöver reglera din anställning ska förhandling begäras med HRF. Läs mer om hur det går till under Uppsägning på grund av arbetsbrist.

Skriv inte på något nytt anställningsavtal och gå inte med på att göra några förändringar i ditt anställningsförhållande. Det ses som en egen uppsägning och du riskerar då att bli avstängd i a-kassan. Läs mer under Sagt upp dig själv.


Kan jag få lön om verksamheten stängs?

Ja, om du har en tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, vikariat eller en säsongsanställning har du rätt att få lön från arbetsgivaren för den anställningsgrad (heltid eller deltid) som du har även om verksamheten stängs.

Skriv inte under några uppsägningsbesked eller nya anställningsavtal och hänvisa din arbetsgivare till Hotell- och restaurangfackets lokala avdelning om de behöver vidta åtgärder. Kontakta även din avdelning om du behöver rådgivning.

Om du har en anställning för enstaka dagar (extra vid behov) har du rätt att få lön för de pass du är bokad på. Om du går med på att inte arbeta de redan bokade passen har du inte rätt till lön.

Om du är anställd i ett bemanningsföretag kan arbetsgivaren avboka redan bokade pass och då gäller reglerna om garantilön i bemanningsavtalet.


Måste jag gå med på schemaändringar med kort varsel?

Nej, det är kollektivavtalets regler som gäller och enligt det ska arbetsgivaren samråda med berörda anställda 14 dagar innan ett schema börjar gälla. Arbetsgivaren kan alltid fråga anställda om de kan göra ändringar i sitt schema med kortare varsel och då kan man själv välja om man vill göra det eller inte.

Om arbetsgivaren förhandlat med HRF om korttidspermittering gäller andra regler. Läs om korttidspermitteringen här.


Min arbetsgivare vill lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) nu när det är låg beläggning och få gäster. Vad gäller då?

Intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) läggs ut av arbetsgivaren efter samråd med den anställde och utläggningen ska meddelas minst en vecka i förväg.

Om arbetsgivaren vill lägga ut dem med kortare varsel än en vecka så är det upp till dig som anställd att gå med på det eller inte.


Kan min arbetsgivare sänka min sysselsättningsgrad hur som helst?

Nej, om arbetsgivaren behöver ändra sysselsättningsgraden är de skyldiga att begära förhandling med HRF först. Skriv inte under några uppsägningsbesked eller nya anställningsavtal och hänvisa din arbetsgivare till HRF:s lokala avdelning om de behöver vidta åtgärder.

Om arbetsgivaren förhandlat med HRF om korttidspermittering kan sysselsättningsgraden tillfälligt förändras under en period. Läs om korttidspermitteringen här.


Kan arbetsgivaren skicka hem personal om det inte finns något att göra och har man då rätt att få lön ändå?

Arbetsgivaren kan alltid fråga en anställd om den vill gå hem tidigare eller vara ledig från ett schemalagt pass. Går man som anställd med på det har man ingått en överenskommelse och har då inte rätt till lön.

Om du däremot säger att du vill arbeta och inte går med på en ledighet så har du rätt till lön, även om arbetsgivaren inte låter dig arbeta på ett schemalagt pass.ARBETSMILJÖ


Vem bevakar att arbetsgivaren följer reglerna om trängsel och barservering?

Det är viktigt att branschen förstärker egenkontrollen och visar att man kan bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt.

Om man inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 kan smittskyddsläkare besluta om att vidta åtgärder eller stänga verksamheten. Det sker efter samråd med den nämnd som har ansvar för livsmedelskontrollen i kommunen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Vad ska jag göra om min arbetsgivare tillåter barhäng, släpper in fler gäster än vad som är tillåtet och utsätter oss anställda för risk att bli smittade?

Det är viktigt att du som anställd först påtalar problemet för din arbetsgivare eller chef, så att de får en chans att agera och rätta till problemet. Du får räkna med att det kan ta en stund innan arbetsgivaren hunnit åtgärda problemet. När du tar upp det här med arbetsgivaren är det bra att du tar med dig en arbetskamrat, så att det finns någon mer som kan redogöra för vad som blivit sagt.

Om arbetsgivaren fortsätter att bryta mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, trots att du påtalat bristerna, kan kommunen kontaktas. I varje kommun finns en miljöförvaltning som utövar livsmedelskontroll och tillsyn av restauranger, caféer och liknande. Miljöförvaltningen eller polisen kan besöka verksamheten och ge anmärkningar för brister gentemot föreskrifterna. Om bristerna inte åtgärdas kan kommunens smittskyddsläkare stänga verksamheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Vad kan HRF göra om arbetsgivaren bryter mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter?

Du kan kontakta HRF:s lokala avdelning om du upplever att din arbetsgivare inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, och att ni anställda utsätts för risk att smittas av Covid-19.

Våra regionala skyddsombud kan göra besök på arbetsplatsen och ställa krav på arbetsgivaren utifrån Arbetsmiljölagen om det finns risk att anställda utsätts för ohälsa. Ett skyddsombud kan lägga ett så kallat skyddsombudsstopp, som innebär att arbetet stoppas, om det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa.SEMESTER


Min arbetsgivare ger inte besked om när vi får vår semester i sommar, hur länge kan arbetsgivaren skjuta på det?

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren ge besked om beviljad semester senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl får besked lämnas senare, dock minst om möjligt en månad före ledighetens början. Arbetsgivaren kan endast hävda särskilda skäl i undantagsfall, till exempel när det handlar om säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen.

Om du som anställd inte fått besked om beviljad semester senast två månader före ledighetens början innebär det inte att du ska se det som att semestern är beviljad. Det innebär att arbetsgivaren brutit mot semesterlagens regler. Då kan du ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller HRF:s lokala avdelning.VID SJUKDOM


Min arbetsplats har infört nolltolerans i att arbeta med förkylning. Om jag är lite hängig, men ändå orkar arbeta men inte får, har jag rätt till lön då?

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du ska skydda dig och andra från smittspridning.

Utgångspunkten är annars att den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön, även om arbetsgivaren säger att man inte ska komma till arbetet.


Vad gäller för den slopade karensdagen vid sjukdom som regeringen infört?

Karensavdraget vid sjukdom är slopat och det gäller från den 11 mars. Det är staten som betalar ersättning för karensavdraget. Ansök hos Försäkringskassan om att få ersättning.


Är kravet på läkarintyg från åttonde sjukdagen borttaget? (Uppdaterad)

Ja, regeringen har tillfälligt avskaffat kravet på läkarintyg från åttonde sjukdagen för att minska belastningen på hälso- och sjukvården. Det behövs inte något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning.

Läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan.


Vad innebär det att staten tar hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner? (Uppdaterad)

Staten tog hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april, maj, juni och juli.

Från och med augusti till december 2020 och med februari 2021 gäller en annan beräkning. Då ersätts arbetsgivaren för sjuklöner enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt till sina anställda och ersätts sedan av Försäkringskassan via skattekontot.HRF


Finns det några speciella överenskommelser eller krisavtal?

Den 16 mars presenterade regeringen ett krispaket för svenska företag och jobb, läs mer här. HRF och Visita har därefter skrivit under ett kollektivavtal om korttidspermittering med utgångspunkt från regeringens krispaket.

Kompetensföretagen, Svenska Flygbranschen, Svensk Handel, Almega, Arbetsgivaralliansen, Livsmedelsföretagen, KFO, KFO Folkets Parker och IDEA har nu också tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering med HRF.  Läs mer om korttidspermitteringen här.


Hinner HRF med alla ärenden som kommer in?

Ja, vi hinner med de ärenden som kommer in till oss och hanterar dem i den ordning som de kommer in.


Hur kommer jag i kontakt med HRF?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning just nu. Det innebär att vi har längre handläggningstider än normalt.

Sök gärna svar på frågor här på vår webb: hrf.net/corona. Mer information om just korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.

Kontakta din lokala HRF-avdelning genom att ringa 0771 – 57 58 59 (knappval 2) eller mejla:

avd.01@hrf.net (Södra delen av Västra Götalands län, Göteborg med kranskommuner och Norra Hallands län)

avd.02@hrf.net (Stockholms och Gotlands län)

avd.05@hrf.net (Skåne, Blekinge och Södra Hallands län)

avd.20@hrf.net (Norrbotten och Västerbottens län)

avd.27@hrf.net (Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län)

avd.30@hrf.net (Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanlands län)

avd.31@hrf.net (Värmland samt norra, nordvästra och nordöstra Götalands län)

avd.55@hrf.net (Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län)FÖRTROENDEVALD


Vad har jag som förtroendevald rätt att göra om arbetsgivaren vill vidta åtgärder? (Uppdaterad)

Beroende på vilket förtroendeuppdrag du har på din arbetsplats har du olika mandat att företräda HRF. Oavsett förhandlingsmandat så ska vi inte göra överenskommelser om avsteg från reglerna i kollektivavtalet.

Förtroendevalda har inte mandat att förhandla om korttidspermittering, det är bara HRF:s lokala avdelning som kan göra det. Kontakta din lokala avdelning för att få rådgivning vid behov.

Följande förhandlingsmandat gäller för HRF:s förtroendeuppdrag:

Arbetsplatsklubbar är informationsmottagare och har lokal förhandlingsrätt; förutom i frågor som rör försäljning eller överlåtelse av rörelse, tolkningsföreträde, bemanning och entreprenad samt uppsägningar där arbetsgivaren vill frångå turordningen eller företrädesrätt till återanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Vid varsel om uppsägning, på grund av arbetsbrist, får alltså klubben förhandla så länge arbetsgivaren följer turordningsreglerna. Vi rekommenderar att klubben begär hjälp från sin avdelning om man inte har erfarenhet av den här typen av förhandlingar, då det är många faktorer att ta hänsyn till.

Arbetsplatsombud är informationsmottagare och har lokal förhandlingsrätt; förutom i frågor som rör försäljning eller överlåtelse av rörelse, tolkningsföreträde, bemanning och entreprenad samt uppsägningar eller avsked samt då arbetsgivaren vill frångå turordningen vid företrädesrätt till återanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetsplatsombud får alltså inte förhandla om uppsägningar på grund av arbetsbrist, utan får hänvisa sin arbetsgivare till HRF:s lokala avdelning.

Försäkringsinformatörer har i uppdrag att informera de anställda om försäkringar som de omfattas av och har inte mandat att förhandla.

Skyddsombud företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. De har inte mandat att förhandla, men ska vara delaktiga i att göra en risk- och konsekvensanalys när arbetsgivaren varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det ska analyseras vilka konsekvenser det kommer att få för den fysiska och psykiska arbetsmiljön att dra ner på personalstyrkan.


Hur ska jag som förtroendevald hantera situationen när arbetsgivaren varslar om uppsägningar?

Det är bara arbetsplatsklubbar som får förhandla om uppsägningar på grund av arbetsbrist och endast om arbetsgivaren inte vill göra avsteg från turordningen. Alla andra ska hänvisa arbetsgivaren till HRF:s lokala avdelning.


Sidan uppdaterades senast: 2021-01-18.