Avtalspension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten. Pensionsavtalet administreras av Fora.

Avtalspension SAF-LO

I HRF:s kollektivavtal gäller Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år. Det är då du börjar samla in till din tjänstepension. Du fortsätter sedan att tjäna in till din tjänstepension fram till att du blir 65 år.

Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av årslönen upp till 461 250 kronor (gäller inkomst under 2017). Det motsvarar en månadslön på cirka 38 500 kronor. På lönedelar över 38 500 kronor per månad avsätts mer (30 procent av summan över 38 500).

Exempel

Tjänar du till exempel 29 000 kronor per månad blir det 348 000 kronor per år. Då ska cirka 15 660 kronor, motsvarande 4,5 procent av din årslön, betalas in årligen till din Avtalspension SAF-LO.

Vilken skillnad gör avtalspensionen för dig?

Testa vilken skillnad en avtalspension kan göra för dig genom att klicka här.

Läs mer om Avtalspensionen SAF-LO, vilka val som går att göra, beräkna pensionspremie och förstå din tjänstepension genom att klicka här.

Det finns ytterligare information om till exempel återbetalningsskydd och familjeskydd om du loggar in på Mina sidor på fora.se.

Har din avtalspension inte betalats in rätt?

Om du upptäcker att inkomstår saknas eller att lönen är felaktigt rapporterad till Fora går du tillväga så här:

1. Ta reda på hur mycket du tjänat

 • Ring Skatteverket. De kan ge dig uppgifter på vad du tjänat de senaste sex åren. Deras nummer är 0771-567 567. Be att få utskriften KU10 med organisationsnummer hemskickad.
 • KU 10 måste innehålla:
  -Arbetsgivarens organisationsnummer och namn
  -Ditt namn och personnummer
  -Bruttolön
  -Vilket inkomstår lönen avser
 • Har du sparat lönespecifikationer, kontrolluppgifter och deklarationer kan du också använda dem för att se hur mycket du tjänat.

2. Ta reda på hur mycket pension som betalats in till Fora

 • Logga in på Mina sidor hos Fora. Här kan du se hur mycket du har tjänat som ligger till grund för din avtalspension.
 • Årsavstämningen från Fora kommer i april/maj.

3. Om du behöver gå långt tillbaka i tiden

 • Om du behöver kontrollera dina uppgifter längre tid tillbaka än sex år så kallade ”Gamla år” behöver du samla in nedanstående underlag för att kunna ta del av garantiregeln. 
 • I dessa fall får du som medlem hjälp av din avdelning men du behöver samla in underlaget nedan:-Lönespecifikationer
  -Anställningsbevis
  -Kontrolluppgifter från skatteverket
  -Uppgifter ur beskattningsregister
  -Intyg från fackförbund