Utbildningar för ditt uppdrag

Kontakta din avdelning för mer information om utbildningarna som presenteras nedan.


Vald på jobbet

Under utbildningen får du inblick i rollen som förtroendevald, och vilka förväntningar som finns på dig och dina uppgifter.

Hur fungerar arbetsmarknaden och vilka lagar reglerar den? Vilka arbetsgivarparter finns inom våra branscher? Varför är det viktigt med centrala kollektivavtal och hur kan Du påverka dem?

Målgrupp: Alla förtroendevalda bör gå Vald på jobbet efter medlemsutbildningen, oavsett uppdrag. Utbildningen ger dig djupare kunskaper om din roll.


Schyst Värvning

Att värva nya medlemmar är en viktig facklig uppgift. Det handlar om att stärka arbetsplatsen så att vi med kraft kan driva våra frågor. Ju fler vi är, desto större tyngd har vi när vi vill förbättra våra villkor och utveckla våra arbetsplatser.

Många tycker att det är svårt med medlemsrekrytering och denna utbildning är tänkt som ett stöd i att kunna genomföra ett rekryterande samtal. Genom att öva blir det lättare att ställa frågan i verkligheten.

Utbildning genomförs digitalt. Frågor eller förfrågan om utbildningstillfällen mejlas till schystvarvning@hrf.net


Lag, avtal och förhandling

Lag, avtal och förhandling är det första steget efter Vald på jobbet. Den vänder sig till alla förtroendevalda som har förhandlingsrätt.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar, samt förhandlings- och argumentationsteknik.


BAM (Bättre arbetsmiljö)

Den här utbildningen riktar sig till skyddsombud och ger grundläggande kunskaper om ditt uppdrag.

Du lär dig också om lagstiftningen som reglerar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.


LO-utbildningar

LO har flera vidareutbildningar för dig som är förtroendevald. Utbildningarna ger dig fördjupade kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi, pedagogik, ideologi, demokrati, opinionsbildning och företagsledningsfrågor.

Läs mer på LO:s sida om studier.

Här är LO:s kurskatalog.