Frågor och svar korttidspermittering

Här samlar vi frågor och svar om korttidspermittering.

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita har den 16 mars 2020 skrivit under ett nytt kollektivavtal om korttidspermittering för att rädda besöksnäringen, till följd av coronaviruset. Därefter har även flera andra arbetsgivarorganisationer tecknat avtal om korttidspermittering med HRF.

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Hittar du inte svar på din fråga? Som HRF-medlem kan du alltid kontakta din lokala avdelning för mer information.


Information med anledning av förlängt stöd (Uppdaterad)

Regeringen beslutade den 9 november att förlänga stödet för korttidspermittering. Här följer en kort beskrivning om vad beslutet innebär:

  • Stödet för korttidspermittering förlängs till september 2021.
  • Från 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för anställda som är permitterade.
  • Arbetsgivare får fortsätta korttidspermittera anställda som går under uppsägningstid till och med 30 september 2021.
  • Arbetstidsförkortningen och den reducerade permitteringslönen ligger kvar på samma nivå för den anställde till och med 30 september 2021:

– Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4%.

– Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6%.

– Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.

– Vid arbetsreducering om 80% minskas lönen med 12%*.

* Endast möjligt under perioderna 1 maj till 31 juli 2020 samt 1 januari till 30 september 2021.

  • Omställningsstödet förlängs så att företag som tappat mer än hälften av nettoomsättningen under perioden augusti till oktober kan söka stöd för att betala upp till 70 procent av sina fasta kostnader
  • Företag kan få anstånd med tre månaders skatter i ytterligare ett år

Tillväxtverket uppdaterar information om detta löpande, läs mer här.VILLKOR


Vad betyder korttidspermittering egentligen?

Det betyder att man under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid.


Är det skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete?

Nej, det syftar till samma sak. Från början kallades det korttidspermittering och numera benämner myndigheterna det som korttidsarbete.


Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering innebär att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att sänka sysselsättningsgraden för de anställda under en period. Den anställde får en något sänkt lön under perioden, men inte i samma omfattning som den sänkta sysselsättningsgraden.

Arbetsgivaren får sedan stöd från staten för en del av sina kostnader och syftet med avtal om korttidspermittering är att rädda jobb och företag från att gå i konkurs.


När börjar korttidspermittering gälla på min arbetsplats?

När din arbetsgivare har tecknat avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning.


Vilka anställningsformer omfattas?

Tillsvidareanställning, provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning är anställningar som omfattas om arbetsgivaren tecknar avtal om korttidspermittering.

Din anställningsform ska framgå på ditt anställningsavtal.

För att omfattas av korttidspermittering ska du ha varit anställd i minst tre månader hos arbetsgivaren.


Vilka anställningsformer omfattas inte?

I en del kollektivavtal finns anställningsformen enstaka dagar (extra vid behov) och den omfattas inte av avtal om korttidspermittering.

Vi vet att många som har den här anställningsformen drabbas hårt. HRF för fortsatta diskussioner med regeringen om att hitta lösningar för den här typen av anställningar.


Kan provanställda korttidspermitteras?

Ja, provanställda kan korttidspermitteras.

För att omfattas av korttidspermittering ska du ha varit anställd i minst tre månader hos arbetsgivaren.


Jag arbetar i Sverige med arbetstillstånd från Migrationsverket, påverkas det om min arbetsgivare korttidspermitterar mig?

Enligt Migrationsverket ska den som arbetar i Sverige med arbetstillstånd få en lön som uppgår till minst 13 000 kronor i månaden före skatt, så lönen får inte bli lägre än så vid en korttidspermittering.

Vi rekommenderar alla som arbetar med arbetstillstånd och som har frågor kring detta att kontakta Migrationsverket.


Jag har anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, omfattas jag av korttidspermittering?

Ja, korttidspermittering påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen då det är ett ekonomiskt stöd som är kopplat till en person och inte ett företagsstöd.


Hur länge kan korttidspermittering pågå?

Arbetsgivaren kan korttidspermittera anställda till och med 30 juni 2021. Observera att arbetsgivaren måste teckna ett avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning innan de får tillämpa korttidspermittering.


Vem beslutar när korttidsarbetet ska avslutas?

Det är arbetsgivaren. För att avsluta avtalet om korttidspermittering ska arbetsgivaren skriftligen säga upp det med HRF.

Arbetsgivaren kan tillfälligt låta de anställda gå upp i full sysselsättning en period utan att säga upp avtalet, för att sedan tillämpa korttidspermittering igen. Då ska arbetsgivaren skicka in en ny förteckning över vilka anställda som omfattas till HRF samt hur arbetstiden ökas eller minskas för varje anställd.


Måste jag acceptera korttidspermittering?

Ja, detta är en kollektivavtalsreglering endast i syfte att begränsa arbetsbristuppsägningar där kostnaden delas av staten, företaget och anställda.


Kan jag säga upp mig om jag hittar ett nytt jobb under permitteringen?

Ja.


Min arbetsgivare anställer ny personal trots att vi som redan är anställda är permitterade, är det verkligen okej?

Arbetsgivaren ska i möjligaste mån bemanna sin verksamhet med anställda som omfattas av korttidspermittering/korttidsarbete. Om det finns ett behov av att anställa en viss typ av kompetens, som inte finns bland de permitterade, kan det vara nödvändigt att nyanställa. En person som är nyanställd kan inte omfattas av korttidsarbete.


Jag tror att min arbetsgivare fuskar med stödet för korttidspermittering. Vi som är anställda har fått besked om att vi är permitterade, men får arbeta full tid ändå. Vad ska vi göra?

Om du misstänker att din arbetsgivare medvetet fuskar för att få statligt permitteringsstöd kan du anmäla till Tillväxtverket via deras mejl: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Du kan också ringa deras chefsjurist som nås via växeln: 08–681 91 00.

Tänk på att Tillväxtverket är en myndighet och att en anmälan som kommer in till dem är en allmän handling och som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan utelämna personliga uppgifter om dig själv när du gör en anmälan.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.


Får arbetsgivaren permittera en del av personalen och sedan ersätta dem med en chef som är tjänsteman?

Nej, tjänstemän får inte arbeta på våra avtalsområden i större omfattning än vad de gjorde innan permitteringarna infördes.AVTAL


Hur vet jag om min arbetsgivare tecknat avtal om korttidspermittering?

Hör med din arbetsgivare och be dem att visa avtalet som de tecknat med HRF. Vi har i dag ingen möjlighet att kontakta medlemmar vars arbetsgivare som har tecknat avtal om korttidspermittering.


Gäller korttidspermittering hos alla arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation?

Nej. För att korttidspermittering ska gälla på en arbetsplats ska arbetsgivaren ha tecknat ett avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning.


Min arbetsgivare är inte med i Visita. Vi har hängavtal, hur blir det för mig?

Korttidspermittering gäller även på din arbetsplats.


Vilka arbetsgivarorganisationer har tecknat avtal om korttidspermittering med HRF?

Visita, Kompetensföretagen, Svenska Flygbranschen, Svensk Handel, Almega, Arbetsgivaralliansen, Livsmedelsföretagen, KFO, KFO Folkets Parker och IDEA har i dagsläget tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering med HRF.


Kan min arbetsgivare, som inte är bunden av kollektivavtal, tillämpa korttidspermittering?

Ja, om det finns ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och minst 70% av de anställda. Då kan arbetsgivaren ansöka om korttidspermittering hos Tillväxtverket. Här finns en mall för avtal om korttidsarbete.

Om din arbetsgivare vill teckna kollektivavtal med HRF och tillämpa korttidspermitteringen den vägen kan arbetsgivaren kontakta arbetsgivarorganisationen Visita. Det går också att kontakta HRF:s lokala avdelning för att teckna ett så kallat hängavtal.LÖN


Hur mycket minskas lönen vid korttidspermittering? (Uppdaterad)
  • Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4%.
  • Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6%.
  • Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.
  • Vid arbetsreducering om 80% minskas lönen med 12%*.

* Endast möjligt under perioderna 1 maj till 31 juli 2020 samt 1 januari till 30 september 2021.


Hur kommer detta påverka mitt jobb och min lön?

Du kommer ha jobbet kvar, men arbeta färre timmar med en lite lägre lön under en begränsad tid.


Behöver jag som anställd göra något för att få ersättning vid korttidspermittering?

Nej, du får din reducerade lön utbetald från arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker sedan om det statliga stödet hos Tillväxtverket.

Om du ansöker om sjuklön från Försäkringskassan från den 15:e sjukdagen eller anmäler vård av barn (vab) ska du ange att du omfattas av korttidspermittering.


Jag har redan låg lön, måste jag sänka den ytterligare?

Ja, den maximala sänkningen är just nu 7,5 % när du är korttidspermitterad.


Har jag rätt att få ersättning från arbetsgivaren för utebliven OB-ersättning under tiden jag är permitterad?

Ja, du har rätt att få utebliven OB-ersättning, med samma nivå av lönereducering, som du har på din ordinarie lön. Du ska ha ett grundschema med den sysselsättningsgrad som du normalt har, för att veta när du ska stå till arbetsgivarens förfogande under din permittering. Om schemat omfattar tid som du skulle ha erhållit OB-ersättning för ska arbetsgivaren betala ut den ersättningen även när du är permitterad, men med 4%, 6% eller 7,5% reducering.

När arbetsgivaren söker om permitteringsstöd hos Tillväxtverket får de räkna med den OB-ersättning som den anställde skulle ha haft om den inte omfattats av korttidspermittering.SCHEMA OCH ARBETSTID


Får arbetsgivaren låna ut mig för att utföra arbete hos andra företag när det inte finns något att göra på min arbetsplats?

Nej, om din arbetsgivare vill låna ut dig och fakturera andra företag för ditt arbete bedriver de bemanningsverksamhet. Det är inte tillåtet enligt Lag om uthyrning av arbetstagare – om arbetsgivaren inte normalt bedriver en sådan typ av verksamhet.

Om din arbetsgivare vill erbjuda dig att ta arbete i ett annat företag får ni sådant fall göra en överenskommelse om tjänstledighet för den tiden. Då får företaget som behöver dina tjänster anställa dig under den perioden.


Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än vad vi kommit överens om i avtalet om korttidspermittering?

Arbetsgivaren får normalt inte kräva att du som anställd arbetar mer än den avtalade tiden när du omfattas av korttidspermittering. Om det tillfälligt krävs extra insatser kan permitteringen tillfälligt avbrytas för berörda anställda. Arbetsgivaren ska då rapportera detta till Tillväxtverket vid avstämningen.

Bidraget från staten avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter anställda arbeta mer tid än vad avtalet säger, kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig. Arbetsgivaren kan ändra omfattningen av korttidsarbetet genom att skicka in en ny förteckning över berörda anställda till HRF.


Jag är heltidsanställd och permitterad med 60%. Kan arbetsgivaren beordra mig att arbeta utöver de 40% som jag ska arbeta när jag är permitterad?

Om arbetsgivaren vill att du ska arbeta utöver de 40% som du ska arbeta under korttidspermitteringen behöver du fråga om de ändrar din permitteringsgrad. Ändras din arbetstid inom ramen för permitteringen eller är det en schemaändring som ligger utanför ramen för din permittering? Detta är två helt olika saker.

Om din arbetsgivare vill att du ska arbeta mer än dina nuvarande 40%, kan arbetsgivaren ändra omfattningen av din korttidspermittering under en period. Arbetsgivaren ska då skicka in en ny förteckning över berörda anställda till HRF, där de anger i vilken ny omfattning som arbetstiden reduceras. Det innebär att nivån på den reducerade lönen förändras.

Om du normalt är anställd på heltid ska du ha ett grundschema för heltid under tiden som du är korttidspermitterad. Detta för att du ska veta vilka dagar och tider som du är permitterad samt när du ska stå till arbetsgivarens förfogande. Övrig tid förfogar du fritt över själv. Arbetsgivaren kan ändra tiden som du ska arbeta, inom ramen för permitteringen enligt ditt grundschema, med 24 timmars varsel.

Beräkningsperioden är avtalsperioden för korttidspermitteringen. Med avtalsperiod menas den tid när ett specifikt avtal om korttidspermittering löper. Tecknas avtal om att korttidspermittering ska gälla på 60 % mellan september och oktober är det en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om korttidspermittering på 40 % under november är det en annan avtalsperiod. Det innebär att arbetsgivaren kan schemalägga dig så att du arbetar mer vissa dagar och andra mindre, men att det ska bli 40% av en heltid under perioden som arbetsgivaren tecknat avtal om korttidspermittering. Om det efter periodens slut visar sig att du arbetat mer än 40% ska din lön justeras så att du får skillnaden utbetald retroaktivt. Din lönereducering ska alltså inte vara 7,5% om du arbetat mer än 40%, utan ska justeras i efterhand till korrekt nivå beroende på hur mycket du arbetat.

Om arbetsgivaren vill göra en schemaändringar som ligger utanför ramen för permitteringen så gäller reglerna i kollektivavtalet om schemaändring. Arbetsgivaren ska då samråda med anställda som berörs 14 dagar innan ett schema börjar gälla. Arbetsgivaren kan alltid fråga om anställda kan göra ändringar i sitt schema med kortare varsel, och då kan du som anställd själv välja att göra ändringar eller inte.


Gäller regeln att schemaförändringar ska meddelas 14 dagar i förväg?

Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett schema för fyra veckor framåt, när de begär förhandling om korttidspermittering, och schemat börjar gälla omgående när förhandlingen med HRF är avslutad.

Behöver arbetsgivaren sedan göra förändringar i schemat gäller avtalets regler – om att det ska samrådas med berörda anställda minst 14 dagar innan det börjar gälla.


Ska jag jobba under permitteringen?

Ja, men färre antal timmar.


Får jag arbeta extra någon annanstans under tiden jag är permitterad och inte är schemalagd hos min ordinarie arbetsgivare?

Det är inte tillåtet att uppbära någon annan typ av ersättning eller lön för den tid som du är korttidspermitterad.

Om du normalt är anställd på heltid ska du också ha ett grundschema för heltid under tiden som du är korttidspermitterad, så att du vet vilka dagar och tider du ska stå till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren avbryter korttidspermitteringen är du skyldig att omgående stå till arbetsgivarens förfogande enligt det schema du har i grunden på heltid.

Du behöver alltså inte stå till arbetsgivarens förfogande dygnet runt under tiden du är korttidspermitterad, bara de tider du har ett grundschema på för din ordinarie sysselsättningsgrad. Samma princip gäller om du är deltidsanställd och blir korttidspermitterad. Du kan arbeta extra hos en annan arbetsgivare under den tid du inte står till förfogande hos din ordinarie arbetsgivare som korttidspermitterat dig.

Ett annat alternativ är att göra en överenskommelse om tjänstledighet med din ordinarie arbetsgivare som permitterat dig och i stället ta anställning hos en annan arbetsgivare under en period.UTBILDNING


Har jag rätt att gå en utbildning under den tid jag är permitterad?

Om din arbetsgivare tecknat ett utbildningsavtal, med HRF:s lokala avdelning, kan du som anställd få kompetensutveckling och validering av din arbetsgivare under den tid som du är arbetsbefriad med permitteringslön.

För övriga utbildningar, som inte anordnas inom ramen för utbildningsavtalet mellan din arbetsgivare och HRF, får utbildningen inte inkräkta på din arbetsskyldighet gentemot din arbetsgivare. Om du är korttidspermitterad ska du stå till arbetsgivarens förfogande inom 24 timmar för den tid du är permitterad. Så länge du kan göra det kan du gå vilken utbildning du vill.

Om du vill gå en utbildning som gör att du inte kan stå till arbetsgivarens förfogande för den permitterade tiden, kan du i stället begära studieledigt från ditt arbete.


Gäller utbildningsavtalet för alla arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation?

Nej, för att kunna teckna ett utbildningsavtal ska arbetsgivarorganisationen, som din arbetsgivare är medlem i, ha tecknat ett centralt utbildningsavtal under korttidspermittering. Sedan ska arbetsgivaren teckna ett utbildningsavtal för sin arbetsplats med HRF:s lokala avdelning.


Vilka arbetsgivarorganisationer har tecknat ett centralt utbildningsavtal med HRF?

Visita, Arbetsgivaralliansen och KFO har hittills tecknat det centrala utbildningsavtalet under korttidspermittering.


Hur vet jag om min arbetsgivare tecknat ett utbildningsavtal?

Fråga din arbetsgivare och be dem att visa avtalet som de tecknat med HRF.

I utbildningsplanen ska det tydligt framgå mål, syfte, omfattning och schema för utbildningen. Arbetsgivaren är ansvarig för att informera dig om möjlighet till utbildning.


Min arbetsgivare har Visita-hängavtal, hur blir det för mig?

Då kan din arbetsgivare teckna ett utbildningsavtal med HRF:s lokala avdelning.


Kan min arbetsgivare som inte är bunden av ett kollektivavtal teckna utbildningsavtal för oss anställda?

Nej, det är endast arbetsgivare som har kollektivavtal på ett område där det finns ett centralt utbildningsavtal som kan teckna ett utbildningsavtal för sina anställda.


Hur ska jag veta syfte och mål med utbildningen som arbetsgivaren erbjuder?

I utbildningsavtalet, som arbetsgivaren tecknat med HRF:s lokala avdelning, ska syfte, mål, omfattning och schema för utbildningen tydligt framgå.


Om utbildningen medför kostnader, vem betalar?

Arbetsgivaren ska stå för alla kostnader som din utbildning medför.


Kan arbetsgivaren tvinga mig att gå en utbildning under min permitteringstid?

Nej, utbildningen ska vara frivillig och till nytta för både dig som anställd och företaget. Utbildning och validering är ofta bra – det kan hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll, skapa möjligheter i andra yrkesroller samt stärka din position på arbetsmarknaden.


Vad menas med validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms, oavsett hur eller när de skapats. Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömd vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg och ett kompetensutlåtande.


Min arbetsgivare vill att jag går en utbildning under tid när jag inte får lön, är det okej?

Nej, utbildning enligt utbildningsavtalet ska ske under den tid som du är arbetsbefriad med permitteringslön eller under din schemalagda arbetstid.


Jag får kompetensutveckling för en annan yrkesroll än den jag normalt har. Handledaren är inte närvarande hela tiden, är det okej?

Nej, handledaren får inte vara frånvarande under handledartiden.

Prata med din arbetsgivare om detta sker. Som HRF-medlem kan du också alltid kontakta din lokala avledning.


Vad ska utbildningen resultera i?

Utbildningen ska resultera i ett intyg, betyg eller något liknande som stärker dig som anställd. Det kan också vara ett diplom eller ett underlag från arbetsgivaren som intygar att du genomgått utbildningen.SEMESTER OCH EXTRA LEDIGHETSDAGAR


Får jag behålla sparad semester, extra ledighetsdagar och annan intjänad arbetstid, eller måste det läggas ut innan arbetsgivaren kan börja använda korttidspermittering?

Intjänade extra ledighetsdagar, sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas inte av en korttidspermittering. De behöver inte läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering införs.


Hur blir det med min semester?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering.


Kan jag ta ut semester när jag är permitterad?

Ja, det är samma regler som gäller för semester oavsett om du är korttidspermitterad eller inte. Om arbetsgivaren beviljar semester kan du ta semester.


Får arbetsgivaren lägga ut semester på dagar när jag är helt eller delvis permitterad?

Om arbetsgivaren lägger ut semester under en period när du fått besked om att du är permitterad, så ersätter semestern permitteringen och du ska ha semesterlön utan permitteringsreducering. Arbetsgivaren får inte permitteringsstöd från Tillväxtverket under en anställds semester.

Exempel:
Om din arbetsgivare korttidspermitterat dig under perioden 1 maj till 31 augusti på 60% och du får din huvudsemester under perioden 15 juni till 14 juli, ser det ut så här:

1 maj – 14 juni: Korttidspermitterad 60% med en lönereducering på 7,5%.
15 juni – 14 juli: Semester med ordinarie semesterlön.
15 juli – 31 augusti: Korttidspermitterad 60% med en lönereducering på 7,5%.

Samma princip gäller om arbetsgivaren lägger ut enstaka semesterdagar.


Arbetsgivaren har ännu inte gett besked om semester i sommar, hur länge kan arbetsgivaren skjuta på det?

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren ge besked om beviljad semester senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl får besked lämnas senare, dock minst om möjligt en månad före ledighetens början. Arbetsgivaren kan endast hävda särskilda skäl i undantagsfall, till exempel när det handlar om säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen.

Om du som anställd inte fått besked om beviljad semester senast två månader före ledighetens början innebär det inte att du ska se det som att semestern är beviljad. Det innebär att arbetsgivaren brutit mot semesterlagens regler och du kan då kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller HRF:s lokala avdelning.


Jag har inte tjänat in betalda semesterdagar än, men har beviljats obetald semester. Arbetsgivaren har permitterat mig och jag vill inte längre ta obetald semester. Kan jag ta tillbaka den?

Ja, enligt 13§ i Semesterlagen kan du som anställd som begärt och beviljats obetald semester ta tillbaka den om du blir korttidspermitterad. Observera att det endast gäller för obetalda semesterdagar.


Tjänar jag in extra ledighetsdagar (röda dagar) som vanligt?

Ja, du ska utgå från reglerna i kollektivavtalet (om det finns på din arbetsplats) för din ordinarie anställningsgrad och det genomsnittliga antalet arbetsdagar per vecka, som du hade innan korttidspermitteringen trädde i kraft.

Läs mer om reglerna för extra ledighetsdagar (röda dagar).


Får arbetsgivaren lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) på dagar när jag är helt permitterad?

Nej, arbetsgivaren får inte lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) på dagar som du är permitterad och inte arbetar.


Får arbetsgivaren lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) på en dag när jag arbetar fyra timmar och är permitterad fyra timmar?

Nej, arbetsgivaren får inte lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) på dagar när du är helt eller delvis permitterad.VID SJUKDOM


Grundas sjuklön på ordinarie lön eller reducerad lön under tiden jag är permitterad?

Om du blir sjuk ska arbetsgivaren betala 80 % av din reducerade permitteringslön i sjuklön.

Om du är sjuk mer än 14 dagar ska du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan och de utgår ifrån din vanliga sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du behöver meddela dem att du omfattas av korttidspermittering.

Karensavdraget vid sjukdom är slopat och det gäller från den 11 mars 2020. Det är staten som betalar ersättning för karensavdraget. Ansök hos Försäkringskassan om att få ersättning.


Påverkar det här min SGI om jag skulle bli sjukskriven?

Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du arbetar under korttidspermittering om du ansöker om ersättning från det sociala försäkringsförsäkringssystemet till exempel sjukpenning och VAB.ARBETSLÖSHET/A-KASSA


Har jag rätt till a-kassa under tiden jag är permitterad?

Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.


Påverkas arbetsvillkoret hos a-kassan om jag varit permitterad och sen blir uppsagd och behöver söka ersättning från en a-kassa?

Tid med korttidspermittering är överhoppningsbar hos a-kassan om det inte är mer förmånligt att beräkna på den tiden, om det behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor eller om dagsförtjänsten blir högre.

Hotell- och restauranganställdas a-kassa (HRAK):s hemsida kan du läsa mer om vad som gäller hos dem med anledning av coronaviruset.


Vilka timmar ska arbetsgivaren ange på arbetsgivarintyget när jag varit korttidspermitterad?

Arbetsgivaren ska utfärda två arbetsgivarintyg om du varit korttidspermitterad. Ett ska vara för tiden innan du korttidspermitterades och det andra ska vara för den tid då du varit korttidspermitterad.

Arbetsgivaren ska fylla i de faktiskt arbetade timmarna under permitteringen samt den reducerade lön som du haft och sedan ange under fält 14 Övriga upplysningar att du varit korttidspermitterad. Om den perioden skulle ha en negativ inverkan på ditt arbetsvillkor blir den överhoppningsbar. Läs mer på Hotell- och restauranganställdas a-kassas (HRAK):s hemsida.

Observera att om du varit korttidspermitterad under din uppsägningstid så får arbetsgivaren bara reducera den tid du arbetar. Lönen får inte reduceras under uppsägningstiden om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.FÖRSÄKRINGAR OCH PENSION


Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

Nej. Läs om hur kollektivavtalade försäkringar med AFA-försäkringar gäller: Korttidsarbete och AFA Försäkringar.

Mer information finns på AFA Försäkrings hemsida.


Påverkar det här min pension?

Under korttidspermitteringen erhåller du pension på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Den förlorade inkomsten på upp till 12% får du inte pension för.


Ska arbetsgivaren rapportera hela min lön till Fora eller bara den del de inte får stöd från staten för?

Arbetsgivaren ska fortsätta rapportera hela din utbetalda bruttolön till Fora, även den del som arbetsgivaren får permitteringsstöd från staten för. Din tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den bruttolön som betalas ut av arbetsgivaren, inklusive permitteringsstödet från staten.

Läs mer hos Fora.


Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte gjort pensionsinbetalning för mig till Fora?

Om du som anställd saknar en inbetalning till Avtalspension SAF-LO eller om din arbetsgivare gått i konkurs, finns det garantiregler i försäkringsvillkoren som innebär att premier kan betalas in till tjänstepensionen ändå. Det gäller endast om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Börja med att prata med din arbetsgivare och med HRF om du är medlem. Om arbetsgivaren ändå inte rapporterar till Fora kan du som anställd begära uppgifter från Skatteverket, som du sedan skickar in till Fora för registrering.

Kontakta Skatteverket och beställ inkomstuppgifter med information om ditt namn och personnummer, arbetsgivarens namn och organisationsnummer, inkomstår samt bruttolön. För inkomståret 2018 och tidigare beställer du en kopia på kontrolluppgiften KU10. För inkomståret 2019 och senare heter utskriften Inkomstuppgifter, arbetsgivarens namn, inkomstår 20XX.

Skicka sedan inkomstuppgifterna till Fora, tillsammans med Foras blankett Kompletterande inkomstuppgifter.VID FÖRÄLDRALEDIGHET


Påverkas min föräldrapenning om jag har varit permitterad?

Nej, din föräldrapenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och den påverkas inte av korttidspermittering. Meddela Försäkringskassan att du omfattats av korttidspermittering om du ansöker om föräldrapenning.


Kan arbetsgivaren korttidspermittera mig när jag delvis är föräldraledig?

Ja, du kan korttidspermitteras under den tid du arbetar och inte är föräldraledig.


Kan arbetsgivaren korttidspermittera mig om jag är helt föräldraledig?

Nej, det finns ingen anledning för en arbetsgivare att korttidspermittera en anställd som är helt föräldraledig. Arbetsgivaren betalar inte lön till den anställde och kan inte söka stöd hos Tillväxtverket för anställd som är föräldraledig.TIDEN EFTER


Vad händer efter en period med korttidspermittering?

Du som anställd återgår till din vanliga sysselsättningsgrad och lön.


Garanteras jag tillbaka mitt jobb sen?

Om du går på korttidsarbete så är det under en begränsad tid, sedan återgår du till din ursprungliga sysselsättningsgrad, under förutsättning att arbetsgivaren inte varslar om arbetsbrist.HRF


Jag är inte medlem i facket, vad händer med mig?

Arbetsgivaren är skyldig att följa lagar och avtal för alla anställda.


Varför går HRF med på det här? Det innebär ju sämre villkor för de anställda?

Detta innebär att fler anställda behåller jobbet samt att företagen klarar sig.


Hur kan HRF gå med på försämringar?

I detta fall för att rädda jobb och företag.


Sidan uppdaterades senast: 2021-05-12.