Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Frågor och svar korttidspermittering

Här samlar vi frågor och svar om korttidspermittering.

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita har den 16 mars 2020 skrivit under ett nytt kollektivavtal om korttidspermittering för att rädda besöksnäringen, till följd av coronaviruset. Därefter har även flera andra arbetsgivarorganisationer tecknat avtal om korttidspermittering med HRF.

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.


Vad betyder korttidspermittering egentligen?

Det betyder att man under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid.


Är det skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete?

Nej, det är samma sak. Från början kallades det korttidspermittering och numera benämner myndigheterna det som korttidsarbete.


Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering innebär att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att sänka sysselsättningsgraden för de anställda under en period. Den anställde får en något sänkt lön under perioden, men inte i samma omfattning som den sänkta sysselsättningsgraden.

Arbetsgivaren får sedan stöd från staten för en del av sina kostnader och syftet med avtal om korttidspermittering är att rädda jobb och företag från att gå i konkurs.


När börjar korttidspermittering gälla på min arbetsplats?

När din arbetsgivare har tecknat avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning.


Hur vet jag om min arbetsgivare tecknat avtal om korttidspermittering?

Hör med din arbetsgivare och be dem att visa avtalet som de tecknat med HRF. Vi har i dag ingen möjlighet att kontakta medlemmar vars arbetsgivare som har tecknat avtal om korttidspermittering.


Vilka anställningsformer omfattas av korttidpermitteringen?

Tillsvidareanställning, provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning är anställningar som omfattas om arbetsgivaren tecknar avtal om korttidspermittering.

Din anställningsform ska framgå på ditt anställningsavtal.

För att omfattas av korttidspermittering ska du ha varit anställd i minst tre månader hos arbetsgivaren.


Vilka anställningsformer omfattas inte av korttidspermittering?

I en del kollektivavtal finns anställningsformen enstaka dagar (extra vid behov) och den omfattas inte av avtal om korttidspermittering.

Vi vet att många som har den här anställningsformen drabbas hårt. HRF för fortsatta diskussioner med regeringen om att hitta lösningar för den här typen av anställningar.


Kan provanställda korttidspermitteras?

Ja, provanställda kan korttidspermitteras.

För att omfattas av korttidspermittering ska du ha varit anställd i minst tre månader hos arbetsgivaren.


Jag arbetar i Sverige med arbetstillstånd från Migrationsverket, påverkas det om min arbetsgivare korttidspermitterar mig?

Enligt Migrationsverket ska den som arbetar i Sverige med arbetstillstånd få en lön som uppgår till minst 13 000 kronor i månaden före skatt, så lönen får inte bli lägre än så vid en korttidspermittering.

Vi rekommenderar alla som arbetar med arbetstillstånd och som har frågor kring detta att kontakta Migrationsverket.


Hur mycket minskas lönen vid korttidspermittering?
  • Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4%.
  • Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6%.
  • Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.

Hur länge kan korttidspermittering pågå?

Högst sex månader och med en möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader. Observera att arbetsgivaren måste teckna ett avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning innan de får tillämpa korttidspermittering.


Måste jag acceptera korttidspermittering?

Ja, detta är en kollektivavtalsreglering endast i syfte att begränsa arbetsbristuppsägningar där kostnaden delas av staten, företaget och anställda.


Hur kommer detta påverka mitt jobb och min lön?

Du kommer ha jobbet kvar, men arbeta färre timmar med en lite lägre lön under en begränsad tid.


Behöver jag som anställd göra något för att få ersättning vid korttidspermittering?

Nej, du får din reducerade lön utbetald från arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker sedan om det statliga stödet hos Tillväxtverket.

Om du ansöker om sjuklön från Försäkringskassan från den 15:e sjukdagen eller anmäler vård av barn (vab) ska du ange att du omfattas av korttidspermittering.


Jag har redan låg lön, måste jag sänka den ytterligare?

Ja, den maximala sänkningen är 7,5%.


Vad händer efter en period med korttidspermittering?

Du som anställd återgår till din vanliga sysselsättningsgrad och lön.


Garanteras jag tillbaka mitt jobb sen?

Om du går på korttidsarbete så är det under en begränsad tid, sedan återgår du till din ursprungliga sysselsättningsgrad, under förutsättning att arbetsgivaren inte varslar om arbetsbrist.


Får arbetsgivaren låna ut mig för att utföra arbete hos andra företag när det inte finns något att göra på min arbetsplats?

Nej, om din arbetsgivare vill låna ut dig och fakturera andra företag för ditt arbete bedriver de bemanningsverksamhet. Det är inte tillåtet enligt Lag om uthyrning av arbetstagare – om arbetsgivaren inte normalt bedriver en sådan typ av verksamhet.

Om din arbetsgivare vill erbjuda dig att ta arbete i ett annat företag får ni sådant fall göra en överenskommelse om tjänstledighet för den tiden. Då får företaget som behöver dina tjänster anställa dig under den perioden.


Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än vad vi kommit överens om i avtalet om korttidsarbete?

Nej, arbetsgivaren får inte kräva att du som anställd arbetar mer, än den avtalade tiden, under tiden du omfattas av korttidsarbete.

Bidraget från staten avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren kräver att du som anställd arbetar mer, än den tid som stödet avser, strider det mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Arbetsgivaren kan ändra omfattningen av korttidsarbetet genom att skicka in en ny förteckning över berörda anställda till HRF.


Gäller regeln att schemaförändringar ska meddelas 14 dagar i förväg, om vi har korttidspermittering?

Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett schema för fyra veckor framåt, när de begär förhandling om korttidspermittering, och schemat börjar gälla omgående när förhandlingen med HRF är avslutad.

Behöver arbetsgivaren sedan göra förändringar i schemat gäller avtalets regler – om att det ska samrådas med berörda anställda minst 14 dagar innan det börjar gälla.


Ska jag jobba under permitteringen?

Ja, men färre antal timmar.


Kan jag säga upp mig om jag hittar ett nytt jobb under permitteringen?

Ja.


Får jag arbeta extra någon annanstans under tiden jag är korttidspermitterad och inte är schemalagd hos min ordinarie arbetsgivare?

Det är inte tillåtet att uppbära någon annan typ av ersättning eller lön för den tid som du är korttidspermitterad.

För dig som är anställd på heltid innebär det att om du inte tidigare haft ett extra arbete hos en annan arbetsgivare, så kan du inte börja med det om du blir korttidspermitterad. Om du redan innan hade ett extra arbete hos en annan arbetsgivare kan du fortsätta med det, men bara i samma omfattning som innan du blev korttidspermitterad.

Om du är deltidsanställd får du arbeta hos en annan arbetsgivare i den omfattning som du normalt inte är anställd hos din ordinarie arbetsgivare som korttidspermitterat dig. Om du till exempel i vanliga fall är deltidsanställd på 60 % och blir korttidspermitterad får du arbeta hos en annan arbetsgivare med en sysselsättningsgrad på högst 40 %, alltså mellanskillnaden mellan din ordinarie anställningsgrad och heltid under tiden du är korttidspermitterad.

Tänk på att arbetsgivaren kan avbryta avtalet om korttidspermittering om behovet inte längre finns och då är man som anställd skyldig att arbeta igen på sin ordinarie sysselsättningsgrad.

Ett annat alternativ är att göra en överenskommelse om tjänstledighet med din ordinarie arbetsgivare som permitterat dig och i stället ta anställning hos en annan arbetsgivare under en period.


Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.


Påverkas arbetsvillkoret hos a-kassan om jag varit korttidspermitterad och sen blir uppsagd och behöver söka ersättning från en a-kassa?

Nej, permitteringstid ska räknas som arbetad tid när arbetsvillkoret räknas ut.

På Hotell- och restauranganställdas a-kassa (HRAK) kan du läsa mer om vad som gäller hos dem med anledning av Coronaviruset: Frågor och svar, a-kassan HRAK.


Hur blir det med min semester?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering.


Kan jag ta ut semester när jag är korttidspermitterad?

Ja, det är samma regler som gäller för semester oavsett om du är korttidspermitterad eller inte. Om arbetsgivaren beviljar semester kan du ta semester.


Tjänar jag in extra ledighetsdagar (röda dagar) som vanligt när jag är korttidspermitterad?

Ja, du ska utgå från reglerna i kollektivavtalet för din ordinarie anställningsgrad och det genomsnittliga antalet arbetsdagar per vecka, som du hade innan korttidspermitteringen trädde i kraft.

Läs mer om reglerna för extra ledighetsdagar (röda dagar).


Får jag behålla sparad semester, extra ledighetsdagar och annan intjänad arbetstid, eller måste det läggas ut innan arbetsgivaren kan börja använda korttidspermittering?

Intjänade extra ledighetsdagar, sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas inte av en korttidspermittering. De behöver inte läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering införs.


Påverkar det här min pension?

Under korttidspermitteringen erhåller du pension på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Den förlorade inkomsten på upp till 7,5% får du inte pension för.


Påverkar det här min SGI om jag skulle bli sjukskriven?

Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du arbetar under korttidspermittering om du ansöker om ersättning från det sociala försäkringsförsäkringssystemet till exempel sjukpenning och VAB.


Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

Nej.


Gäller korttidspermittering hos alla arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation?

Nej. För att korttidspermittering ska gälla på en arbetsplats ska arbetsgivaren ha tecknat ett avtal om korttidspermittering med HRF:s lokala avdelning.


Min arbetsgivare är inte med i Visita. Vi har hängavtal, hur blir det för mig?

Korttidspermittering gäller även på din arbetsplats.


Vilka arbetsgivarorganisationer har tecknat avtal om korttidspermittering med HRF?

Visita, Svenska Flygbranschen, Svensk Handel, Almega, Arbetsgivaralliansen, Livsmedelsföretagen, KFO, KFO Folkets Parker och IDEA har i dagsläget tecknat ett centralt avtal om korttidspermittering med HRF.


Kan min arbetsgivare, som inte är bunden av kollektivavtal, tillämpa korttidspermittering?

Ja, om det finns ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och minst 70 % av de anställda. Då kan arbetsgivaren ansöka om korttidspermittering hos Tillväxtverket. Här finns en mall för avtal om korttidsarbete.

Om din arbetsgivare vill teckna kollektivavtal med HRF och tillämpa korttidspermitteringen den vägen kan arbetsgivaren kontakta arbetsgivarorganisationen Visita. Det går också att kontakta HRF:s lokala avdelning för att teckna ett så kallat hängavtal.


Jag är inte medlem i facket, vad händer med mig?

Arbetsgivaren är skyldig att följa lagar och avtal för alla anställda.


Vad händer med avtalsrörelsen under denna tid?

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita är överens om att pausa avtalsförhandlingarna fram till 1 oktober. Giltighetstiden på nuvarande kollektivavtal förlängs därmed till 31 oktober 2020.

Giltighetstiden för övriga kollektivavtal, som skrivs med andra arbetsgivarorganisationer, är också förlängd och avtalen ska vara färdigförhandlade före årsskiftet.


Varför går ni med på det här? Det innebär ju sämre villkor för de anställda?

Detta innebär att fler anställda behåller jobbet samt att företagen klarar sig.


Hur kan HRF gå med på försämringar?

I detta fall för att rädda jobb och företag.


Sidan uppdaterades senast: 2020-04-03.