Frågor och svar Gröna riksavtal för åren 2023-2025

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita tecknade ett nytt Gröna riksavtal den 3 april 2023. Här har HRF samlat frågor och svar om det nya kollektivavtalet, som omfattar majoriteten av de anställda inom besöksnäringen.


Vad innehåller det nya kollektivavtalet?

Det nya avtalet innehåller löneökningar på 7,4 procent och en låglönesatsning. Här finns information om de nya lönenivåerna och lönehöjningarna.

Avtalet innehåller också bättre ordning och reda för anställningsformen enstaka dagar, bättre regler rörande helgledighet och schemaläggning, förtydliganden om ersättning vid övertid och mertid, möjlighet till längre beräkningsperiod för schema och en ny anställningsform för säsongsbunden anställning.


När börjar det nya avtalet gälla?

Det nya avtalet gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2025.


På vilket sätt blir det bättre ordning och reda för anställningsformen enstaka dagar?

Vi har fått in en ny skrivning i avtalet som ger oss rätt att ta del av uppgifter om antalet arbetade timmar som genomfört inom anställningsformen enstaka dagar, hur stor andel det är i förhållande till det totala antalet arbetade timmar och få timmarna specificerade per anställd. Arbetsgivaren ska också redovisa förutsättningarna för tillsättningen av arbetspass på enstaka dagar. Det här kommer att hjälpa HRF att komma tillrätta med missbruket av den här anställningsformen.


Vilka är de nya reglerna för helgledighet och schemaläggning?

Ett av HRF:s yrkanden i avtalsrörelsen var att begränsa arbetsgivarens möjlighet att förlägga dubbelledigheten till söndag-måndag. Nu ska den omfatta fredag-lördag eller lördag-söndag minst var fjärde vecka vid de verksamheter som normalt bedriver verksamhet sju dagar per vecka.

Att stänga några enstaka dagar per år räknas inte för att regeln inte ska gälla. Om arbetsplatsen normalt har öppet sju dagar per vecka ska regeln tillämpas.


Hur har ni förtydligat rätten till ersättning vid övertid och mertid?

Det är nu inskrivet i kollektivavtalet att kompensation för beordrad eller i efterhand godkänd övertid ska betalas ut vid nästkommande löneutbetalningstillfälle. Övertidsersättning utgår till heltidsanställda som arbetar utöver sin ordinarie arbetstid och deltidsanställda som arbetat mer än heltid under beräkningsperioden för schemat.

Det är också inskrivet att överenskommen mertid betalas ut vid nästkommande löneutbetalningstillfälle. Överenskommen mertid är allt arbete som genomförs utöver den ordinarie arbetstiden för dig som är anställd på deltid och som inte är byte av arbetstid. Byte av arbetstid är när arbetsgivaren uttryckligen frågar om du kan byta ett pass på schemat mot ett annat och du går med på det. Mertid är när du får arbeta utöver ditt ordinarie schema, oavsett om arbetsgivaren frågar dig direkt eller om du tar lediga pass som erbjuds.

Reglerna har sett ut så tidigare också, det här är bara ett förtydligande för att undvika missbruk av övertid och mertid.


Vad menas med längre beräkningsperiod för schema?

Beräkningsperioden är det antal veckor som genomsnittet beräknas på för din ordinarie arbetstid. Du kan arbeta lite mer en vecka och lite mindre en annan, men i slutet av beräkningsperioden ska du ha fått arbeta det du är anställd på. Om du är anställd på heltid ska du ha fått arbeta 40 timmar per vecka i genomsnitt under beräkningsperioden.

Sedan tidigare finns det regler för det här i kollektivavtalet. Om du har timlön får din beräkningsperiod högst vara 8 veckor och om du har månadslön 16 veckor.

Det gäller fortfarande, men nu får arbetsgivaren även använda en beräkningsperiod upp till 26 veckor om följande uppfylls:

  • att du som anställd har en sysselsättningsgrad på minst 70 % av en heltid
  • att du har månadslön
  • att arbetsgivaren ska ge dig ett schema för hela beräkningsperioden som kan ändras med 14 dagars varsel endast av orsaker som är direkt kopplade till verksamheten
  • att du ska få vara ordinarie ledig antingen fredag-lördag eller lördag-söndag var fjärde helg som arbetsgivaren inte kan ändra

Vad innebär säsongsbunden anställning?

Det är en ny anställningsform som får tillämpas hos arbetsgivare som har en säsongsbetonad verksamhet med högst två uppehåll i verksamheten. Säsongsbunden anställning är utformad för att passa företag som lämnar anbud på skolmatsalar och andra terminsöppna verksamheter. Anställningsformen påminner om säsongsanställning, men avser en lång säsong från augusti och ca tio månader framåt.

Arbetsgivaren måste förhandla med HRF innan de får tillämpa säsongsbunden anställning.


Har jag rätt till lönehöjningen även om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Nej, om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal gäller bara de arbetsrättsliga lagarna och det enskilda anställningsavtal som du och din arbetsgivare enats om. Ta kontakt med HRFs lokala avdelning så kan de kontakta din arbetsgivare för att teckna ett kollektivavtal.


Vad händer om arbetsgivaren inte följer det nya avtalet?

Om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet, kan HRF begära förhandling för brott mot kollektivavtalet och arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. Kontakta HRF:s lokala avdelning om du är medlem och det blir aktuellt för dig.


När kommer den nya avtalsboken?

Den här gången kommer avtalet inte att tryckas upp som en avtalsbok. Den kommer att finnas digitalt att ladda ner som en PDF-fil.


Sidan uppdaterades senast: 2023-04-19.