Frågor och svar Gröna riksavtal för åren 2020-2023

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita tecknade ett nytt Gröna riksavtal den 16 november 2020. Här har vi samlat frågor och svar om det nya kollektivavtalet, som omfattar majoriteten av de anställda inom besöksnäringen.


Vad innehåller det nya kollektivavtalet?

Avtalet innehåller i korthet:

 • Löneökningar i enlighet med märket.
 • Arbetsgrupp för nytt lönesystem.
 • Satsning på ungas pensioner.
 • Bättre förutsebarhet i schemaläggning.
 • Krafttag mot sexuella trakasserier från gäster och andra utomstående.
 • Stopp för arbetsgivare som missbrukar anställningsformen Enstaka dagar.

På vilket sätt visar sig låglönesatsningen i det nya avtalet?

När vi förhandlar centrala kollektivavtal så görs de som ett paket. Där värderas både faktiska lönehöjningar och allmänna villkor som är till vår fördel.

HRF har krävt en låglönesatsning och värderat överenskommelsen utan att ge en exakt beskrivning av vilket värde låglönesatsningen har. Vi har fått ett paket på bra löneökningar och allmänna villkor som, efter omfördelningen av löneutrymmet till tjänstepension till de unga, utgör märket inklusive låglönesatsningen.


Är HRF nöjda?

Ja, vi har drivit den här avtalsrörelsen under en pandemi och med restriktioner som drabbat vår bransch hårt. Det har varit en hård strid för att kunna förbättra villkoren och få det löneutrymme som industrin fått. Vi är mycket nöjda med det nya avtalet, både gällande lönehöjningarna och de allmänna villkoren.


När börjar det nya avtalet att gälla?

Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Avtalet kan sägas upp och upphöra att gälla redan 31 mars 2022, om industrins avtal sägs upp och omförhandlas vid samma tidpunkt.


Hur mycket höjs lönerna och när börjar de att gälla?

Den 1 november 2020 höjs de utgående lönerna med 685 kronor per månad för heltidsanställda. För deltidsanställda reduceras beloppet med hänsyn till anställningens omfattning. Om du till exempel är anställd på 75% blir höjningen (685 kr X 75% =) 513,75kr per månad. Har du timlön höjs den med 3,96kr per timme.

Nya minimilöner från 1 november 2020:

1. Kvalificerat yrkesarbete
Utan 6 års yrkesvana: 23 854 kr per månad eller 137,88 kr per timme.
Med 6 års yrkesvana: 25 617 kr per månad eller 148,07 kr per timme.

2. Yrkesarbete
Utan 6 års yrkesvana: 22 548 kr per månad eller 130,33 kr per timme.
Med 6 års yrkesvana: 24 311 kr per månad eller 140,52 kr per timme.

Ungdomslön
Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme.
Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme.
Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme.
Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme.

Minimilönerna för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023  är fastställda. Du hittar dem här.


Finns de lokala lönepotterna kvar i det nya avtalet?

Ja, arbetsgivaren kan förhandla med HRF om att använda 60% av löneutrymmet för individuell lönesättning, även kallat lokala lönepotter. Innan arbetsgivaren kan förhandla om individuell lönesättning ska de först ha genomfört följande:

 • Formulerat en lönepolicy på företaget om individuell lönesättning med lönekriterier som ska vara tydliga och anpassade till verksamhetens krav.
 • Förhandlat om lönepolicyn med HRF.
 • Förankrat lönepolicyn med de anställda genom arbetsplatsträffar.
 • Genomfört individsamtal och inventerat den anställdes kunskaper och företagets behov.

Detta finns reglerat i kollektivavtalet och HRF går inte med på individuell lönesättning om detta inte är gjort. Då får arbetsgivaren lägga ut hela löneutrymmet generellt, alltså lika mycket till alla.


Under hösten gick HRF ut om att försöka begränsa att dubbelledighet på helgen kan läggas söndag till måndag. Hur gick det?

HRF hade yrkat på att den ledighet som varannan vecka ska förläggas i anslutning till en helg bara skulle omfatta fredag-lördag eller lördag-söndag, inte söndag-måndag. Det visade sig sen att arbetsgivarnas organisation Visita yrkade på att få lägga ut veckovilan under veckans alla dagar och där kunde vi inte mötas alls. Så därför är skrivningen som handlar om det oförändrad.


Gäller lönehöjningarna om jag är korttidspermitterad?

Ja, lönehöjningarna gäller om du korttidspermitterad.


Har jag rätt till lönehöjningen även om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Nej, om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal gäller bara de arbetsrättsliga lagarna och det enskilda anställningsavtal som du och din arbetsgivare enats om. Ta kontakt med HRFs lokala avdelning så kan de kontakta din arbetsgivare för att teckna ett kollektivavtal.


Hur mycket höjs ob-ersättningen?

Ob-ersättningen höjs från 1 november 2020 till 23,53 kr per timme. Från och med 1 april 2022 höjs den till 24,09 kr per timme.

Ob-ersättningen vid nattarbete höjs från 1 november 2020 till 20,73 kr per timme. Från och med 1 april 2022 höjs den till 21,23 kr per timme.


Varför höjs inte ob-ersättningen ännu mer?

Det är alltid en fråga i avtalsförhandlingarna vad man ska prioritera. HRF resonerar så att flest personer berörs av lönehöjningarna om de till största delen läggs på att höja tim- och månadslönerna. Om vi skulle använda det totala löneutrymmet till att höja ob-ersättningarna extra mycket så skulle det inte beröra alla anställda på samma sätt.


Vad menas med att ni har tillsatt en arbetsgrupp om ett nytt lönesystem?

HRF yrkade på att införa ett nytt lönesystem i det här avtalet, men kunde inte komma överens med Visita om hur det skulle se ut. Därför bildades en arbetsgrupp där både Visita och HRF ingår, för att man ska utreda det här till nästa avtalsförhandling.


På vilket sätt kommer arbetsgivare som missbrukar anställningsformen enstaka dagar att stoppas?

HRF och Visita kan vid central förhandling komma överens om att bolag som konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda anställningsformen enstaka dagar ska undantas från rätten att använda den. Det är viktigt att ni som är medlemmar hör av er om anställningsformen enstaka dagar används felaktigt, så att vi kan förhandla om det och visa Visita att den missbrukas.


Vad innebär de nya reglerna om schemat?

Var fjärde vecka ska arbetsgivaren presentera ett schema, som utöver den fastslagna tvåveckorsperioden sträcker sig fyra veckor (eller den längre period som arbetsgivaren bestämmer) framåt i tiden. Den regeln träder i kraft 1 januari 2021.

Sedan tidigare gäller redan att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet ska arbeta för att undvika schemaändringar, men får göra det på grund av orsaker som är direkt kopplade till verksamheten. Innan arbetsgivaren ändrar schemat ska samråd ske med berörda anställda senast 14 dagar innan det börjar gälla.


Vilka ska ingå i arbetsgruppen om sexuella trakasserier och vad ska de göra?

En arbetsgrupp har bildats där både Visita och HRF ingår, för att man ska genomlysa frågan om sexuella trakasserier från tredje man – alltså från gäster och andra utomstående. Detta för att få en bra och välgrundad reglering i kommande kollektivavtal om det här.


Vad innebär satsningen på ungas pensioner?

Idag börjar man som anställd inte tjäna in avtalspension förrän man fyllt 25 år. Den här överenskommelsen innebär att den åldern stegvis sänks enligt följande för att tjäna in avtalspension:

 • Från och med 1 januari 2021 tjänas avtalspension in från 24 års ålder.
 • Från och med 1 januari 2022 tjänas avtalspension in från 23 års ålder.
 • Från och med 1 januari 2023 tjänas avtalspension in från 22 års ålder.

Vad händer om arbetsgivaren inte följer det nya avtalet?

Om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet, kan HRF begära förhandling för brott mot kollektivavtalet och arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig. Kontakta HRF:s lokala avdelning om du är medlem och det blir aktuellt för dig.


När kommer den nya avtalsboken?

Den här gången kommer avtalet inte att tryckas upp som en avtalsbok. Den kommer att finnas digitalt att ladda ner som en PDF-fil och HRF kommer tillsammans med Visita att ta fram en app med kollektivavtalet, för att man alltid ska ha det tillgängligt.


Sidan uppdaterades senast: 2020-11-24.