Tillbaka till Nyheter

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.

Vid förra kongressen, 2014, var det 79 motioner. Det är jätteroligt att så många medlemmar vill vara med och påverka HRF:s framtida arbete. Tack till dig som skickat in!

Behandlas alla motioner på kongressen?

En del kan vara så kallade avtalsmotioner som rör kollektivavtalet. De hänskjuts till avtalsrådet och får vänta till 2020 när avtalet går ut.

 

Nyheter

Extra medlemsmöte – val av suppleanter

I maj håller HRF:s lokala avdelningar extra medlemsmöte där så kallade kompletteringsval av suppleanter till kongressombud görs. Var med och påverka – kom på det extra medlemsmötet!