Tillbaka till Nyheter

Tack för alla motioner!

Antalet inskickade motioner till kongressen har i år varit rekordmånga. Totalt 177 stycken, efter att dubbletter slagits ihop.

Vid förra kongressen, 2014, var det 79 motioner. Det är jätteroligt att så många medlemmar vill vara med och påverka HRF:s framtida arbete. Tack till dig som skickat in!

Behandlas alla motioner på kongressen?

En del kan vara så kallade avtalsmotioner som rör kollektivavtalet. De hänskjuts till avtalsrådet och får vänta till 2020 när avtalet går ut.

 

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.