Tillbaka till Nyheter

Nu kan du se alla handlingar

Under fliken Handlingar på kongresswebben kan du nu se alla handlingar som kongressen kommer att behandla under kongressdagarna.

Bland handlingarna finns bland annat alla motioner (förslag om HRF:s framtida arbete) som skickats in från HRF:s medlemmar och valberedningens förslag om vilka personer som ska leda HRF fram till nästa kongress.

Om du har några funderingar om handlingarna är du välkommen att kontakta din lokala avdelning.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.