Tillbaka till Nyheter

Nominera ledamöter till förbundsmötet!

Nu är det dags att nominera ledamöter till förbundsmötet. Rätt att nominera har varje enskild medlem, klubb och avdelning.

Kongressen väntas fatta beslut om att gå från ansvarsfrihetsmöten till förbundsmöten. Det innebär att de beslutande organen i förbundet blir: 1) Kongress, 2) Förbundsmöte och 3) Förbundsstyrelse.

På kongressen kommer 26 ledamöter och 26 suppleanter till förbundsmötet att väljas.

Rätt att nominera har enskild medlem, klubb och avdelning. Nomineringar ska skickas via mejl till valberedningen@hrf.net.

Tänk på

För att nomineringen ska vara godkänd måste den innehålla namn och medlemsnummer på uppgiftslämnaren. Vidare ska nominerade kandidater vara tillfrågade och stå till förfogande för aktuellt val.

Valberedningens förslag ska presenteras till kongressombuden under kongressen.

Sista dag för nominering är 23 maj 2018.

Nomineringsblankett

Ladda ner den här blanketten för att nominera!


Utöver valberedningens förslag är även de medlemmar som har nominerats i rätt tid och som finns upptagna i valberedningens sammanställning över övriga nomineringar valbara. Därför ska även valberedningens förslag innehålla en sammanställning över samtliga valbara medlemmar som har nominerats till de uppdraget som ledamot och suppleant.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.