Tillbaka till Nyheter

Extra medlemsmöte – val av suppleanter

I maj håller HRF:s lokala avdelningar extra medlemsmöte där så kallade kompletteringsval av suppleanter till kongressombud görs. Var med och påverka – kom på det extra medlemsmötet!

På kongressen beslutas vilka mål HRF ska jobba mot, vilka frågor vi ska driva samt övriga riktlinjer som ska gälla. Besluten som tas på kongressen görs av 100 kongressombud som alla är valda i HRF:s respektive avdelningar.

Under maj håller alla avdelningar extra medlemsmöte där val av suppleanter till kongressombud görs. Alla som är medlemmar i HRF är välkomna på mötet. Gå in på din lokala avdelningsida och se när din avdelnings medlemsmötet är.

I och med det extra medlemsmötet har du nu chans att nominera och ställa upp som nominerad till en suppleantplats som kongressombud.

Vad är en suppleant?

Om ett kongressombud av någon anledning avsäger sig sitt uppdrag så träder suppleanten in i dennes ställe, i den turordning suppleanterna har valts av medlemsmötet.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.