Tillbaka till Nyheter

HRF:s ledning är vald!

Hotell- och restaurangfackets 28 ordinarie kongress har i dag enhälligt beslutat att välja Malin Ackholt till förbundsordförande. Till vice ordförande omvaldes Pim van Dorpel och till avtalssekreterare valdes Per Persson.

Kongressen i Stockholm valde Malin Ackholt enhälligt. Malin har varit förbundsordförande för HRF de senaste två åren.

— Jag är hedrad, rörd och glädjefylld. Det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an det här uppdraget och de utmaningar som vårt förbund står inför. De kommande åren ska jag göra mitt yttersta för att HRF ska växa och bli en ännu starkare röst för trygghet och schysta villkor i vår bransch, säger Malin Ackholt.

Läs mer i HRF:s pressmeddelande.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.