Tillbaka till Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.

Oavhängigt boendeort ska alla som bor i Sverige ha tillgång till fungerande hälso- och sjukvård av hög kvalitet exempelvis förlossningsvård.

Hotell- och restaurangfackets vill uttala stöd till organisationer som med demokratiska medel jobbar för att säkra tillgången till en god hälso- och sjukvård.

I en modern välfärdsstat som Sverige ska ingen kvinna behöva föda sitt barn i en taxi för att det är för långt till närmaste förlossningsavdelning och ingen patient ska riskera sin hälsa och sitt liv under långa transporter för att tillgången till vård befinner sig på ett orimligt långt avstånd från boendeorten.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.