Tillbaka till Nyheter

HRF:s valda förbundsstyrelse

Kongressen valde vilka som ska sitta i HRF:s förbundsstyrelse. 

Förbundsstyrelsen består av elva ledamöter. HRF:s ledning, som kallas arbetsutskottet (AU), ingår också i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen leder HRF:s verksamhet mellan kongresserna.

Nu har vi uppdaterat förbundsstyrelsen som valdes på kongressen 2018 och du kan se alla namnen här.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.