Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.

HRF:s ledning är vald!

Hotell- och restaurangfackets 28 ordinarie kongress har i dag enhälligt beslutat att välja Malin Ackholt till förbundsordförande. Till vice ordförande omvaldes Pim van Dorpel och till avtalssekreterare valdes Per Persson.

Äntligen kongress!

Det har äntligen blivit dag för HRF:s kongress 2018! Följ kongressen så här.

Kolla in senaste programmet

Nu är det bara timmar kvar till HRF:s Kongress 2018. Håll dig uppdaterat genom att spana in det senast uppdaterade programmet.

Extra medlemsmöte – val av suppleanter

I maj håller HRF:s lokala avdelningar extra medlemsmöte där så kallade kompletteringsval av suppleanter till kongressombud görs. Var med och påverka – kom på det extra medlemsmötet!