Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ändringsförslag

Ett ändringsförslag är en ändring av de förslag till beslut som redan finns till varje motion. Du kan även begära ändringsförslag till andra skrivna dokument som hanteras under kongressen. Du kanske vill stryka eller lägga till en text eller några ord i ett förslag till beslut.

Det går inte att lämna ändringsförslag som förändrar formuleringar i motioner eller motionsutlåtanden och inte heller direkt i stadgetext. Ändringsförslag som innebär att nya, eller längre texter ska skrivas, kan också hänvisas till redaktionsutskottet.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.