Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ansvarsfrihetsmöte

Varje år då vi inte har kongress blir kongressombuden kallade till ett så kallat ansvarsfrihetsmöte. Mötet granskar förbundets verksamhet och ekonomi för det gångna året och beslutar om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.


Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.