Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arbetsordning

Kongressen jobbar utifrån en arbetsordning. Här ser du till exempel vilka regler som gäller, tider med mera för hur mötet ska arbeta.

Arbetsordningen kan komma att ändras under kongressens gång, oftast på förslag från kongressens presidium. Det handlar ofta om omflyttningar i programmet av praktiska skäl. Utöver arbetsordningen finns en dagordning med de formella punkter som kongressen ska behandla.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.