Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arbetsutskott (AU)

HRF:s arbetsutskott består av förbundsordförande, vice ordförande och avtalssekreterare. De ingår i förbundsstyrelsen och väljs i särskild ordning på kongressen. Arbetsutskottet har en förtroendeanställning till skillnad från övriga anställda i organisationen. Lön- och anställningsvillkor fastställs av sittande förbundsstyrelse.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.