Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Arvoden

Kongressen fattar beslut om arvode för kongressombud, förbundets ordinarie revisorer och suppleanter samt produktionsledamöter för kongressdagarna.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.