Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Avslagsyrkande

Att avslå ett förslag eller en motion innebär att säga nej. På kongresser uttrycks det ofta som ”jag yrkar avslag på…”.

När Förbundsstyrelsen yrkar avslag på ett förslag innebär det att de rekommenderar att kongressen säger nej till det föreslagna.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.