Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Bifall

Att bifalla ett förslag innebär att säga gå med på, samtycka till förslaget. På kongresser uttrycks det ofta som ”jag yrkar bifall till…”.

När förbundsstyrelsen yrkar bifall till ett förslag innebär det att de rekommenderar att kongressen säger ja till förslaget.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.