Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Dagordning

Kongressens dagordning är en förteckning över frågor som ska behandlas under kongressen. Dagordningen är utsänd till ombuden i förväg, men fastställs definitivt på kongressen.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.