Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Delegationsledare

Delegationsledare är den person som ombuden i varje valkrets har bestämt ska hålla ihop ombuden i respektive delegation. Delegationsledaren brukar både hjälpa till med praktiska frågor som uppstår under kongressen och se till att alla i gruppen får information om vad som händer och sker under kongressförhandlingarna.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.