Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Ekonomiutskott

Ekonomiutskottets uppgift är att föreslå ett arvode för kongressombuden, förbundets ordinarie revisorer och suppleanter samt produktionsledamöter för kongressdagarna.

De föreslår även riktlinjer och arvode för förbundsstyrelsens ordinarie produktionsledamöter och dess suppleanter för kommande kongressperiod.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.