Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Förbundsstyrelse (FS)


Vår förbundsstyrelse väljs av kongressen. De leder HRF:s arbete och är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen består av 11 produktionsledamöter. Bland dessa 11 väljs också ett arbetsutskott (AU) med en förbundsordförande, en vice ordförande och en avtalssekreterare i särskilda ordning på kongressen.

De åtta ledamöter som inte ingår i arbetsutskottet kallas för produktionsledamöter. Det går inte att vara anställd av HRF och samtidigt vara produktionsledamot i förbundsstyrelsen.

Läs mer om nominering och hur du lämnar förslag på vilka som ska ingå i arbetsutskottet samt förbundsstyrelsen.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.