Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Förslagsrätt

På kongressen kan förbundsstyrelsen lägga förslag i alla frågor som rör HRF:s verksamhetsområde. Enskilda kongressombud får bara lämna förslag kring de motioner som lämnats in till kongressen.

En fråga som inte är en stadgeändring kan dock behandlas om minst tre fjärdedelar av kongressombuden röstar för det.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.