Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Kongressen

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Ordinarie kongresser ska hållas vart tredje år. HRF:s kongress 2014 beslutade att ha en fyraårig kongressperiod denna gång. Detta beror på att HRF firar 100 år 2018. Att ha både kongress och 100-årsfirande samma år ansågs lägligt.

HRF:s kongresser består av 100 ombud som väljs i lokala valkretsar för en treårig mandatperiod. Utöver ombuden väljs minst lika många suppleanter. Suppleanter kallas in enligt den turordning utifrån de röstantal som det fått i kongressombudsvalet. Suppleanterna deltar när något ordinarie ombud får förhinder.

Kongressens uppdrag är att bestämma strategi och inriktning, i stora drag, för HRF för den kommande kongressperioden. Ombuden har uppdraget att ta ställning till insända motioner, övergripande strategier och facklig-politisk inriktning för förbundet. En kongress väljer även förbundsstyrelse (arbetsutskott AU och produktionsledamöter), revisorer, suppleanter och valberedning för kommande kongressperiod.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.