Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Kontrapropositionsvotering

Är när olika förslag ställs mot varandra (i den ordning mötet beslutar) och tills endast två förslag kvarstår för omröstning.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.