Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Mobiltelefon

Du får ha med dig mobiltelefon i kongresslokalen, men den ska vara satt i ljudlöst läge. Tänk på att inte använda mobilen på ett sådant sätt att det stör kongressarbetet eller de som sitter runt dig. Självklart får du sprida information om kongressen i sociala medier.

Om du tar bilder där andra personer tydligt syns är det viktigt att du frågar om det är okej för de berörda att du publicerar bilden. 
Använd gärna hashtags som är kopplade till kongressen.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.