Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Nominering

En nominering är att föreslå och utse kandidater till ett visst uppdrag. Nomineringen ska lämnas skriftligt. Den ska bland annat innehålla namn på den person som du önskar ska väljas till ett uppdrag. Alla som är medlemmar i HRF kan nominera och bli nominerade till att vara kongressombud.

Val av kongressombud och suppleanter görs på HRF:s lokala avdelningarnas höstmöten och årsmöten.

För att nominera en kamrat krävs att personen är medlem och tillfrågad. Du behöver vara noga med att fråga personen som du vill nominera om denne kan eller vill väljas till uppdraget. 
Om personen tackar ja skickar du in din nominering till din lokalavdelning enligt vår valordning. Läs mer här.

Det är avdelningen som bestämmer när kandidatnomineringen ska vara avslutad och senast inskickad.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.