Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Öppenhet

Kongressen beslutar om huruvida den ska vara öppen för alla HRF-medlemmar, press, gäster och allmänhet. Anmäl ditt deltagande via kongresswebben. Det finns särskilt anvisade platser för åhörare.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.