Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Permission

Som ombud kan du inte lämna kongressarbetet, under kongressen, utan beviljad permission. Begäran om permission lämnas skriftligt till presidiet. Även anmälan om sjukdom lämnas till presidiet.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.