Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Portalparagraf

Den andra paragrafen i våra stadgar, ”förbundets ändamål” brukar kallas för HRF:s portalparagraf. Här beskrivs syftet med vår förening och vilka grupper vi organiserar.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.