Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Proposition – propositionsordning

Att ställa något till proposition betyder: krav under debatt om att gå till beslut. Propositionsordning är en beslutsordning, det vill säga den ordningsföljd som beslut ska fattas i.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.