Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Remittera – remiss

Att remittera betyder att ärendet lämnas för beredning eller yttrande till särskilt organ, till exempel förbundsstyrelsen, för att hanteras där. Alla frågor kan inte remitteras vidare. Kongressen måste ta ställning till en rad saker som slås fast i våra stadgar. Ofta remitteras detaljfrågor eller saker som handlar om hur olika åtgärder ska genomföras. Texter kan också remitteras till kongressens redaktionsutskott som då får i uppdrag att skriva om eller ta fram nya formuleringar.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.