Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Reservation

Är ett sätt att anmäla avvikande mening, i en styrelse eller annat beslutande organ, för den som ogillar ett beslut. Det ska vara en protokollförd notering över vilka som röstar emot.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.