Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Resultaträkning – revision – revisionsberättelse

Resultaträkning är en sammanställning av inkomster och utgifter i bokslut. Revision är granskning av räkenskaper och förvaltning. Revisionsberättelsen är revisorernas redogörelse för utförd revision.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.