Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Röstberättigad

Röstberättigad är alla de som får ta beslut på kongressen. På HRF:s kongress är de 100 kongressombuden samt förbundsstyrelsen röstberättigade. Förbundsstyrelsen är dock inte röstberättigad i frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.