Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Rösträknare – Röstlängd

Rösträknare är en person som väljs för att räkna röster. Vanligen röstar kongressen genom att ombuden högt säger ”ja” till det förslag de instämmer i. Lär mer under ”acklamation”.

När det inte går att höra vilket förslag som fått flest röster kan ombud och förbundsstyrelse begära rösträkning genom att säga ”votering”. Då sker först en försöksvotering. Råder det fortfarande osäkerhet i antalet röster sker röstningen digitalt via ett mötessystem.

Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas. Röstlängd är en förteckning över de röstberättigade.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.